Hur man läser av en Solpanel

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur man läser av en Solpanel

Alexander
- Max effekt 280W                                        :Max uttag av W (volt*ampere)
- Spänning (Vmax): 31,9 volt                        :Max uttag av volt. Är inte denna konstant?
- Ström (Imax): 8,81 ampere                        :Max uttag av ampere        
- Öppen spänning (Voc): 39,5 volt                 :Max spikar?
- Kortslutningsström (Isc): 9,32 ampere         :Ström som går utan last. Är detta dåligt?
- Max systemspänning: 1000 volt (UL 600 V)  :Max volt som går att köra i serie?
- Verkningsgrad 17,11%


Kan någon förklara vad allt betyder.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur man läser av en Solpanel

Alexander
Hitta svar här:
http://24volt.eu/solcell.php
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur man läser av en Solpanel

magneten
In reply to this post by Alexander
Är även andra mjuka värden som avgör den långsiktiga kvalitén på en panel såsom hur seriös stor och duktig tillverkaren är? Samt hur tillverkaren hanterar eventuella framtida garantianspråk. Har du något datablad till din panel?

Värdena såsom spänning osv anges endast vid STC standard test condition och kan således variera en hel del i verkligheten ex så stiger spänningen rejält vid ex -20 grader...
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW