Hur länge håller solceller ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur länge håller solceller ?

BengtK
Väldigt intressant ! :
https://www.solcellskollen.se/blogg/35-ar-senare-hur-gar-det-for-sveriges-aldsta-solcellsanlaggning?fbclid=IwAR37Q1N_JSBrU4xTVVjDXHyaGMWuoOrvX0I_svm6ZrVGGHItSjR3OICiIpE
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27