Fukt på vindan

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fukt på vindan

Anders Andersson
Monterat solceller på ena sidan av taket. Nu visar det sig att det är rimfrost på insida taket på vindan, någon dom har någon ide hur det har kunnat uppstå. Har aldrig vafit det tidigare och den andra sidan har inte det fenonenet.

Fundersam
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fukt på vindan

Arne
This post was updated on .
Är frosten på insidan på taket på det takfallet där du inte har solcellspaneler?
Var i landet är taket?
Byggår för huset?
Taklutning?
Vad är det för takkonstruktion, råspont på takstolarna, ströläkt och bärläkt, betongpannor?
När monterades solcellsanläggningen?
När upptäcktes frosten? Det kanske var efter en särskilt kall natt?
Är du ofta och kolla på insidan av taket, även innan du monterade solceller?
Foto på frosten?
Foto på taket?

Hur var det förra året, frost då också?

Vad säger solcellsfirman vad det beror på, när du har frågat dem?

Vilka andra arbeten har utförts på huset efter det solcellspanelerna monterades?