Fronius Symo GEN24 Plus

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fronius Symo GEN24 Plus

Ohio
Är det någon som har hört Fronius Symo GEN24 Plus  kommer att släppas?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fronius Symo GEN24 Plus

Gunnar
Den ska släppas sommaren 2020 har jag sett uppgifter på. Skicka ett mail till Fronius så kanske du får ett mer exakt besked.