Fronius Smart Meter eller Solaredge lösning

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fronius Smart Meter eller Solaredge lösning

maba
Har idag en Fronius anläggning och ska utöka med en Solaredge installation till totalt 18 kW. Behöver begränsa effekten till 17,3 kW (25 A). Är det någon som har erfarenhet av Fronius Smart Meter och Solaredge mätar-lösning och vilken som är att föredra?