Försäljning av överskottsel

classic Classic list List threaded Threaded
21 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Försäljning av överskottsel

Arne
This post was updated on .
Bekanten hade i mars 2016, då solcellsanläggningen skulle tas i drift i mitten av april 2016,
Skellefteå Kraft som de köpte fulström ifrån med avtal om fast pris tom 31 aug, 2016.
Skellefteå Kraft erbjöd emellertid på tok för dåligt för solström, bara 0,48 kr/kWh, exkl. moms, tror jag det var.
För att kunna sälja sin solström till ett elhandelsföretag som betalar anständigt, så bröt bekanten avtalet i förtid.

Skellefteå Kraft kräver då straffavgift på 750 kr. De jämför det avtalade fasta kWh-pris och det aktuella kWh-priset på Nordpol och kräver eventuella förluster som kompensation. Har man tur uppstår inga förluster.

Nu får bekanten 1,15 kr, exkl. moms för sin solström, och har hittills producerat ca 4400 kWh, och har jämfört med skampriset från Skellefteå Kraft tjänat 2948 kr. Så straffavgiften är intjänad många gånger om, och det är inte ännu den 31 aug. 2016. Det lönade sig verkligen för bekanten att slippa avtalet med Skellefteå Kraft.
12