Fel Montering?

classic Classic list List threaded Threaded
23 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Kl 14.15. Sol, ingen skugga, produserer 14 300 w. Blomsterstøv spelar har betydelse?

Då är allt ok, någon (-: hade dragit för hårt i kablarna så att hylsan trycktes tillbaka i kontakten, och när jag klickade ihop kontakterna fanns det ingen anslutning. Det førsta felet fanns i førsta panelet i B2 i minus, och den andra i sista panelet i B1 i pluss. Tack så mycket för goda råd och trevligt stöd.

Nästa gång kommer jag definitivt att mäta varje rad om kablarna inte är lättåtkomliga senare.

Ett annat misstag jag har gjort är placeringen av växelriktaren. Jag har placerat den på terrassen och jag tycker att den är lite för högljudd. Jag kanske måste bygga in den i ett stort ljudisolerat skåp.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Arne
This post was updated on .
Grattis till att anläggningen fungerar.
Fanns felet i MC4-kontakterna som ni själva hade krimpat med en krimptång(Biltema)?
Viktigt att göra korrekt krimpning, montera ihop krimpade delen med plasthuset, och dra åt överfallsmuttern för tätning för att förhindra att vatten kommer in i kontakten, och att man sedan trycker ihop MC4-kontakterna(plus och minus) ordentligt.

Efter att MC4-metallhylsan krimpats fast på solarkabeln, ska man trycka in MC4-metallhylsan i MC4-plasthuset, tills det klickar till, så hullingarna håller kvar metallhylsan i plasthuset då plus och minus MC4-kontakter trycks ihop. (Här missade ni alltså). Man ska använda en äkta MC4-krimptång just för att presstrycket ska bli korrekt. Det räcker inte att metallhylsan sitter kvar och inte ramlar av solarkabeln. Det ska vara sådan presskraft så att det blir som en lödning.Har du växelriktaren utomhus i solskenet blir den nog varm och dess kylfläkt går oftare än om den vore i ett svalt garage. Dessutom har du stöldrisken om den sitter utomhus på väggen. Herr Långfinger kommer och skruvar ner den en natt.

Du ser att det går att göra fel, trots att "det är så enkelt att det är omöjligt att göra fel".

14300 W stämmer bra med vad du ska få kring lunchtid från 50 st paneler på 335 Wp.
Installerad effekt är visserligen 50 x 335 = 16750 W. Men det är vid bestrålningen 1000 W/m2 och vid paneltemperatur 25 grader C. Men du har nog inte 1000 W/m2 kanske 900 W/m2 och paneltemperaturen är inte 25 utan snarare ca 45 oC. Den högre temperaturen gör ca 8 % lägre effekt.
16750 x 900/1000 x (1-0,08) = 13869 W.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fel Montering?

Stig Inge Skogseth
Enig i at kvaliteten på mycket från Biltema inte holder for proffbruk, og det gjelder säkert för Biltema's krimptong oxså, men for meg satt hylsan godt fast på kabelen. Det var innvendig i plasthuset som inte holdt i mot nog för uproff behandling.
12