Fästning i tak

classic Classic list List threaded Threaded
11 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fästning i tak

Zyberdude
Hur långt mellan takfästen har ni? På något ställe rekommenderar de ett fäste vid varje panel så ca 1m emellan. Hos en tillverkare (orima) säger att man kan ha 1,60 emellan med deras system. Vill ju inte göra det flera gånger men ändå inte ta mera hål i plåten än nödvändigt.

Har tegelpanneliknande plåt och rotet är 25mm. Dessvärre verkar det inte finnas en enda takstol som  är i linje med där man fäster.

Hade först tänkt mig 111mm emellan, men med orima kunde jag ta ut det till 149mm emellan och spara in någon konsoll.

Orimas aluminiumprofil är 40x40mm vilket är lite tjockare än t.ex k2 som var 32x39. Däremot är orimas aluminium dubbelt dyrare!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Arne
This post was updated on .
Du kan se här på forumet,

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html

Där ser du vad du kan använda att fästa med på takplåt som imiterar takpannor, om det är sådan du menar att du har, utan att behöva några långa skenor. Blir kostnadseffektivt enkelt att montera och ganska bra. Det ger även ett takintegrerat intryck eftersom panelerna ligger nära takhuden, vilket ser snyggt ut.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Zyberdude
Nja. Jag skulle inte våga ha det fastskruvat enbart i plåt. Takfästet ser ut såhärFrågan är hur långt emellan dessa man skall ha?

Ovanpå blir det
 

Eller

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Arne
This post was updated on .
De takfästena du skaffat är de avsedda för att bära ett solcellspanelfält? De kanske bara är avsedda för takstege eller liknande som inte alls behöver bära några snölaster eller vindlaster.
Fästet på din bild förefaller nämligen klent, ser ut som ganska tunn plåt. Är det rostfri plåt?
Hur har du tänkt att skruva det i taket, har du bild på hur du fäst sådana på ditt tak.
Det går inte att förstå hur du tänker dig det, av den info du nämnt.

Vad säger firman du köpt grejerna? De måste ju veta hur det ska och bör monteras för att det ska hålla din orts gällande värsta tänkbara vind- och snölaster. De ska kunna ange hur det ska monteras, om du ska ha solcellspaneler som ska bäras upp, tycker man.

På byggnader med trapetsbleckplåt t.ex. TP20 skruvas beslag för solcellspaneler direkt i TP20 plåten, inte i något annat. Alltså inte i bärläkt eller i takstolsvirke. Det är beräknat och certifierat för att hålla. Det är så man gör.  Takplåten får dock inte vara tunnare än stålplåt 0,50 mm, om tunnare är det fästssystemet inte garanterat av tillverkaren. Om alu-plåt måste den vara tjockare, minst 1,0 mm.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Zyberdude
Än har jag inte skaffat något. Men de fästs såhär


Klent vet jag nu inte. Är likadana fästen till snörasskydden och de ska ju tåla ordentligt med snö.

Sen såhär, fast detta är fel plåtPriset är onödigt högt. Runt 6500kr för 12 paneler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Arne
This post was updated on .
Jaha, du tänker skruva dina beslag i vågdalen och ner i bärläkten. Ofta vill man inte skruva i vågdalen pga risk för vattenläckage, utan istället i vågtoppen, men själva takplåten kanske är skruvad i vågdalen. Då kan du som tätast montera i varje vågdal, dvs avstånd 175 mm mellan dem. Jag antar du har 175 mm mellan vågdalarnas centrum. Men så tätt ska man väl inte behöva sätta dem.

Jag förstår inte hur du kan montera dem med avstånd 111 mm eller 149 mm. Hur är det tänkt?
Du kan väl inte skruva vissa i vågdal och andra i vågtopp, blir berg och dalbana för skenorna.

Om du tänker på hur kraften verkar på dessa beslag som snörasskydd så förstår du att kraften är parallell med takytan, dvs längs med takytan. Snörasskydden bär inte hela snölasten, utan hindrar bara snölasten att glida vidare, så att takplåten är den som då tvingas bära den största andelen av snölasten.  Medan då dina beslag bär upp solcellspaneler är kraften vinkelrät(i förhållande till marken) rakt ner mot takytan och dina beslag tvingas bära totala snölasten. Alltså helt olika. Har du en massa snö på solcellpanelerna riskerar dina beslag möjligen att vika sig av tyngden. Men de kanske är av grövre plåt än de ser ut och av rostfritt och styvare. Men de ser litet vanskliga ut.

Oklart hur tillverkaren tänker sig använda dem och hur han beräknar hållfastheten för dem då de bär solcellspaneler. Har du fått medgivande av säljfirman/tillverkaren att det håller?

Det borde gå att få det att hålla med dina beslag, det är bara en frågan om hur många beslag du ska använda och du vänder dig lämpligast till säljfirman/tillverkaren.
Men det måste tillverkaren veta och kunna säga.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Zyberdude
Ah, skrivfel. Tänkte ha 1110mm eller 1490mm emellan. Tillverkaren lovar att det håller för 1600 cc.

Plåten är redan skruvad i dalen (jo tillverkaren vill ha det så) så blir inte så många extra hål.

Har skickat epost till dem, men kan dröja med svar tills de hittar en svenskspråkig...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Arne
This post was updated on .
Du måste ge tillverkaren uppgifter om ditt tak(bredd och takfallslängd, takvinkel), taktyp, plåttjocklek takplåt, bärläktsavstånd, takstolsavstånd, storlek och vikt solcellspaneler och hur du tänker lägga panelerna, och orten. Säkert en väldigt massa saker ytterligare. Annars kan de inte utföra vind- och snölastberäkning åt dig för att ge dig resultatdokumentet så du se hur många fästbeslag du behöver. Ingen kan säga och garantera det håller om de inte får veta vad du tänker göra.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Zyberdude
In reply to this post by Zyberdude
”Orimas Easy Rail system är testad med 2,0 kN/m2 snölasten direkt över paneler med 1,6 m c-c mellan konsoler. Du kan använda 1,6 m på ett säkert sätt. ”

Betyder det på rent språk att det är testat med 90cm snö om man räknar bort lite för vikten av solpanelen ovanpå panelerna?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Arne
Det finns litet här på forumet om snölast om du ännu inte sett det:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Sno-och-vindlaster-p-solcellsmoduler-berakning-tp5011547.html

1,6 meter mellan stödpunkter i tak, förefaller ovanligt långt. Räkna hur många fästpunkter i ditt tak du då får med ditt panelfält. Dela med antal paneler och se hur många stödpunkter det blir per panel.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fästning i tak

Zyberdude
Blir 22 fästpunkter med 12 paneler så 1,8 fästpunkter per panel.