Får man vara kritisk till solceller?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Får man vara kritisk till solceller?

AMAZohm
Hej alla glada solcellsvänner, ni får ta mig med en nypa salt.
Har hållit på med solceller i över 20 år och elbilar i 30 år.(Har t.o.m. solceller på elbilen)
Är lite förundrad över hur solceller har lyfts upp till skyarna, där borde dom vara, som elprodukktion.
I Sverige producerar elen på fem olika sätt, vattenkraft,kärnkraft,vindkraft, värmekraft och övrigt.
Övrigt innefattar solel med andra ospecifierade källor.Utgör ca 3% av totala produktionen,
hur stor del solcellerna utgör av denna produktion är oklart.
Ändå ser man solceller nästan på var och vartannat tak.
Vindkraft är en stor elproducent, natt som dag och utgör ibland över 30% av total elproduktion , vilket innebär
att producenterna drar ner på vattenkraften och sparar på vattenmagasinen.
Privat kan man sätta upp solceller på taken, utan batterier eller underliggande elnät, skulle dom inte fungera.
Det fungerar utmärkt pga att man får sälja "överskottet" till elbolagen.
Kommer att placera solceller på ett av mina tak för att att reta elbolaget som blir tvungen
att betala mig för en elproduktion som är minimal och i praktiken meningslös på de här breddgraderna.
Som sagt ta mig med en nypa salt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Får man vara kritisk till solceller?

Osten
Du har hållit på med solceller och elbilar i 30 år och har väldigt konstiga frågor/påståenden?
Antagligen därför du inte har fått svar. Det du skriver är helt obegripligt tyvärr..