Estimering av solelanläggningens effekt vid godtycklig tidpunkt

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Estimering av solelanläggningens effekt vid godtycklig tidpunkt

Jonas_bz
Jag har tagit fram ett beräkningsverktyg för att kunna estimera solelanläggningens effekt vid godtycklig tidpunkt, förutsatt molnfritt väder. (Har även lagt in statistik från Smhi)

Solens position enligt DIN5034-2, kombinerad med din solelanläggnings (egentligen respektive strängs) azimuth (orientering) och lutning. Upp till 6 strängar och 3 trackers kan hanteras. Direkt solinstrålning, diffus solinstrålning och skuggning hanteras/ är kalibrerbart. (Respektive sträng beräknas som en singularitet, dvs beräkningsmässigt har den ingen utsträckning avseende skuggning). Även inverterns effekt och strömbegränsning beräknas/hanteras.  Du får själv lägga in specifikationen för solpaneler och interter.

Verktyget är först skapat/trimmat i excel för att beräkna vid godtycklig tidpunkt (klockslag) eller under ett dygn. För att kunna integrera över längre tid, exempelvis ett år, är det senare (om)skrivet i ett matlabliknande verktyg, gnu octave.

Notera att jag inte tar något ansvar för eventuella felaktigheter och syftet främst är att öka förståelsen för hur en solelanläggning påverkas av skuggning eller exempelvis inverterns effekt-/strömbegränsningar.

Exempel nedan, excel: punktade linjer är beräknat, heldragna är mätdata


Exempel nedan, gnu octave: axlar visar effekt, tid (över dygnet) och datum (veckonummer)
Två olika betraktelsevinklar av resultatet för att visa skuggning tydligare.Filer:
Excel:
Effekt_godtycklig_tidpunkt.xlsx

Gnu octave:
Effekt_strom_godtycklig_tidpunkt_20181118.m