Effektminskning kontra värme

classic Classic list List threaded Threaded
24 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effektminskning kontra värme

tor_fransson
This post was updated on .
Fria luften var 19°C. Uppmätt innan jag gick upp på taket.

Hittar ingen globalstrålning för idag på SMHI. Har du en länk?

Men gissar på drygt 800W/m2, så enligt formeln borde celltemperaturen varit 43 grader? Den konstanten måste ju gälla vid vindstilla i så fall. Har man en luftströmning på båda sidor av panelen måste ju rimligen temperaturen bli lägre?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effektminskning kontra värme

Arne
This post was updated on .
Ja det finns där på SMHI, senaste dygnet. Gå tillbaka till mitt förra inlägg!

Det finns redan här på forumet om solcellstemperatur beoende på inbyggnadssätt, se:

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Berakning-solcellstemperatur-bl-a-takintegrerat-tp5008720.html

och hur bestrålningsstyrka mot solcellsmodul beräknas:

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Berakning-effekt-W-for-solcellsmoduler-tp5008579.html

Man måste alltså veta var solen befann sig(dess azimut och solhöjd) för globalstrålningsvärdet.
Solen vilar aldrig utan ränner runt hela tiden. SMHIs globalstrålning är direkt solstrålning + diffus strålning, alltså allt. Kanske var det mulen dag, då underlättar det då ljuset inte har någon riktning.

Sedan måste man beakta att SMHIs 1-timma-medelvärdet anges för tiden UTC, dvs Greenwich-tid, dvs engelskt, i byn Greenwich. Den tiden har du inte på din klocka i Sverige. Och sedan måste man hålla reda på sommar och vintertid och justera för det.

Om SMHI för Stockholm säger för 10 maj 7032 W/m2 kl. 11:04 UTC-tid, dvs stockholms lokaltid blir kl. 13:00, då blir  bestålningen på en solcellsmodul med uppvinkling 30 grader och riktad rakt mot söder Eg, gen = 947 W/m2. Har modulen 40 graders uppvinkling blir det Eg, gen=963 W/m2.

Där Eg, gen = globalstrålning mot uppvinklad platta, W/m2

Men hur kan du få minus värde  -1027 W/m2 Har du vänt panelen med baksidan mot solen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effektminskning kontra värme

tor_fransson
Ja där var de ja. Jag har använt de siffrorna tidigare faktiskt, men tydligen glömt bort var de fanns.

I formeln du anger måste ju vara instrålningen normalt panelen som avses eftersom ingen vinkel är med. Då måste jag räkna om SMHI:s värde 720W/m2 eftersom det ju är på en horisontell yta och mina paneler är på 26 grader.

Den "enkla" beräkningen är sin(40+26°)/sin(40°) * 720

Problemet är bara att det ger ett orimligt värde - 1027W/m2, är det jag som räknat fel eller inte fattat hur de uppger instrålningen? Tar de med diffus strålning kanske? Då blir det helt plötsligt väldigt komplicerade ekvationer tyvärr.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effektminskning kontra värme

tor_fransson
In reply to this post by tor_fransson
Ytterligare en datapunkt inhämtad idag!

Omgivning: 26°C
Luften under översta mittre panelen cirka 20-30 cm in från kanten: 33°C
Anliggande mot panelens undersida på samma position: 44°C
Anliggande mot en takpanna exponerad för solen: 41°C

Inte helt vindstilla. Toppeffekten med något dammiga paneler var 0,779kW/kWp alltså 3% reduktion mot när panelen var 30°C på undersidan
12