Effektivitet vs pris

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Effektivitet vs pris

Zyberdude
När tillverkarna skriver ut hur effektiva deras paneler är, tex lg neon2 19,6%, har det någonting att göra med hur många watt de är? Eller är en 330w panel 330w oavsett effektiviteten? Eller menar de något annat?

Lika så ser jag marginell besparing med om panelerna ger 83,6% eller 80% efter 25 år?

Huvudet vill ha nyare moderna saker, men om man kan få en 275w panel för 1000kr och en 330w ”av kändare” märke för 60-100% mera löns det? Garantin brukar vara längre för de dyrare, men vad mera?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effektivitet vs pris

Arne
This post was updated on .
God morgon!
Verkningsgraden uppmäts vid belysningsstyrkan 1000 W/m2 och vid 25 oC (det är den du menar med "effektiviteten" gissar jag?) är för en solcellspanel med märkeffekten 300 Wp och som har storleken 1,6 x 1,0 meter, dvs en area på 1,6 m2:

Verkningsgrad = 300 / 1000 x 1,6 = 0,1875  dvs 18,75 %

Själva aluminiumramen inräknas i panelens area vid beräkning av verkningsgraden.

Verkningsgraden är helt enkelt hur stor andel av det infallande ljuset som omvandlas till ström.
Som framgår blir det alltså mest värme av det infallande ljuset som träffar panelen, dvs 81,25 % värme.

Det som är viktigt för kWh-årsskörden är installerad total märkeffekt( dvs kWp) för solcellspanelerna.
Har en paneltyp litet lägre verkningsgrad än en annnan behöver du några extra paneler för att få samma totala installerade panelmärkeffekt.

Paneler med hög verkningsgrad är betydligt dyrare än de med något lägre.