Effekt ur solel

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Effekt ur solel

matss65
Ny här...
Jag har följande setup.
17paneler fördelade enligt följande 1-10 på garagetak 11-15 och 16,17 på varsin på takkupa. Samtliga paneler är i sydvästligt läge. Dessa är ihopkopplade fan vet hur och går slutligen in i invertern i en sträng. Totaleffekten blir 6290, 370*17.
En skön och solig dag som denna får jag 1600 watt från systemet. Vilket jag förstås tycker är i minsta laget varvid jag nu idag gjorde en massa tester med en filt. Vid skuggning av panel 1-10 samt 16-17 tappade jag 350watt oavsett panel. Gjorde jag samma sak på panel 11-15 tappade jag inte nån effekt alls vilket tyder på att dessa paneler verkar var satta ur spel. Slutsatsen då  har svårt att hitta en röd tråd. Om tex invertern begränsade effekten till 1600watt borde  jag behöva skugga 5 paneler innan någon tapp på effekt skulle ske. Å andra sidan borde jag få ut 4200watt. Eftersom jag har 12 celler som uppenbart levererar 350 watt vilket i sig fövånar mig en aprildag. Någon som har en ide om hur jag ska tackla problemet. Av det jag själv läst mig till är och om jag förstått rätt är att man borde ha kopplat in dessa paneler som två strängar. Tex som två seriekopplade enheter på  ca 250-300 volt vardera.Att pararellkoppla två panelgrupper med udda antal paneler borde ge två olika spänningar vilket systemet knappast gillar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effekt ur solel

Arne
Välkommen till forumet!

Ditt inlägg har du inte lagt in under någon rubrik. Det kanske passar bättre under rubriken "Frågor och svar"

Du har en anläggningen som tydligen inte fungerar som du förväntar.

Du anger att du har installerad panelmärkeffekt på totalt 6,29 kWp och att alla 17 st panelerna är i samma väderstreck(sydväst) och alla paneler har samma lutning. Du har paneler med märkeffekt 370 Wp.

Du har alltså 10 st paneler på ett garagetak och sedan har du 7 st på förmodligen ett bostadshus(som har takkupa). Du vet inte hur de inbördes är kopplade. Har du inte dokumentationen från solcellsinstallatören kvar. Hur funkade anläggningen förra sommaren då? Är det plötsligt nu som den inte funkar bra?

Det nämns inte vad du har för växelriktare(fabrikat och typ) och inte heller vilka solcellspaneler(fabrikat och typ).
Det nämns inte var i landet anläggningen finns, Kiruna eller Ystad?
Vad är det för lutning på panelerna?

Vad säger solcellsfirman som installerat den, är de nöjda med sitt jobb?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effekt ur solel

matss65
Arne,
Tack för svarer.  Nybörjarfel att bara slänga in frågan. Se nedanstående svar på  dina följdfrågor.
Placering av anläggningen är i Gävle trakten närmare bestämt Älvkarleby
Vx.riktare Growatt 8000TL3-XH
Paneler Top Elit. 360-380w, 20% verkningsgrad.
Installerad av Energihem precis innan kk i höstas. Var själv bortrest under färdigställande. När jag kom hem var kk ett faktum och har sedan dess inte fått särskilt mycket hjälp av det nybildade bolaget. Fick i alla fall till sist anläggningen färdiganmäld och har haft på känn att anläggningen levererar mindre än den borde. Så svaret på om de är nöjda alltså kk boet,  ja, de har ju fått sina pengar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effekt ur solel

Arne
This post was updated on .
OK, anläggningen är nyinstallerad för ca 5 månader sedan. Otur att du drabbades av deras konkurs, men du kom undan med blotta förskräckelsen, och blev inte av med alla dina pengar.

Allltså i Gävletrakten. Ja men då om du har en solig dag i april, borde anläggningen nå ca hälften av sin märkeffekt dvs ca 3 à 4 kW ca kl. 14:00, panelerna är riktade mot sydväst, sa du.

Vilken lutning är det på panelerna? Har samtliga samma lutning?

Har du databladet för dina paneler, så man kan se vad det är för något "underverk".

Growatt 8000TL3-XH är en 3-fas växelriktare och har AC-uteffekt 8 kW, så den verkar i vart fall inte vara för klen. Den har 2 st MPPT-ingångar. Max 16A DC-ström och max 20A kortslutningsström på en MPPT-ingång, startspänning 160 V, står det i databladet.

Används båda MPPT-ingångarna? Hur många solarkablar går till växelriktaren?

Eftersom din anläggning aldrig har visar sina framfötter och nått förväntad effekt, kan man gissa att det kan vara frågan om felkoppling. T.ex. pga slarv eller okunskap. Det kan även vara fel på växelriktaren, Growatt är kina-växelriktare. Den kan ev. vara felkonfigurerad av solcellsfirman.