Effekt

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Effekt

Lasseb
IMG_1874.pngIMG_1875.png

Vad kan man dra för slutsats av dessa kurvor?
Toppeffekten är högre den dagen med växlande sol/moln. Dagen med lägre kurva var det helt molnfritt, bara svagt soldis.
Blir cellerna för varma och begränsar effekten?
Bästa hälsningar, Lars
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Effekt

Arne
Det finns en rubrik "solcellsanläggningar-drift och underhåll" där passar frågor om drift av en solcellsanläggning bra in. Du kanske kan flytta ditt inlägg dit?

Det är bra att ange typ och antal solcellspaneler och fabrikat och deras märkeffekt(Wp) och växelriktarens fabrikat och märkeffekt.
Väderstreck och uppvinkling för panelerna är bra att få veta.