Driftdata kWh/kWp

classic Classic list List threaded Threaded
441 meddelanden Alternativ
1 ... 20212223
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Driftdata kWh/kWp

mattiasc
Rakt söder c:a 25 grader lutning strax norr om E22 i mitten av Blekinge

Juni 2021
3394 kWh med installerat 19,175 kWp (panel)  177 kWh/kWp

Juli 2021
2880 kWh med installerat 19,175 kWp (panel)  150 kWh/kWp

Augusti 2021
2345 kWh med installerat 19,175 kWp (panel)  122 kWh/kWp

September 2021
1683 kWh med installerat 19,175 kWp (panel)  87 kWh/kWp

Dock är max begränsat av 17,500 kW (växelriktare)
1 ... 20212223