Dimensionering av batteribank

classic Classic list List threaded Threaded
22 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Dimensionering av batteribank

nelos
Anläggningen ovan är inte optimal, men ändå ganska bra riktad mot söder.

Den är riktad 36 grader från söder (rakt mot söder är optimalt), och har bara 30 graders lutning (över 40 grader är optimalt)
Men den avviker ändå inte så mycket från optimal orientering, så den kommer ge god produktion jämfört med en optimal.

En helt normal orientering.

I diagrammet anges energiproduktion [kWh] per kW, och det var ju just 1000W som var tanken för din del.

Så det är bara att läsa av direkt i diagrammet ungefär hur många kWh man kan förvänta sig per månad med en märkeffekt ("kWp") på 1 kW.

Du behöver inte gå omvägen via solinstrålning eller area.

Ja, det stämmer, med 2 kW solceller skulle det ge dubbelt så mycket, dvs 20 kWh.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Dimensionering av batteribank

Isidor
Tack för en massa bra förklaringar:)
12