Boverkets utredning om generellt bygglovsfritt för solenergianläggningar

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Boverkets utredning om generellt bygglovsfritt för solenergianläggningar

MatsA
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Boverkets utredning om generellt bygglovsfritt för solenergianläggningar

Gunnar
Nu har regeringen gått vidare med ärendet.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fritt-fram-att-fanga-sol-utan-lov/

Nu får förhoppningsvis byråkraterna på byggnadsnämderna syssla med något annat i stället för att bråka med den som vill sätta upp solpaneler.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Boverkets utredning om generellt bygglovsfritt för solenergianläggningar

Perwis
Någon med kunskap om kommuner som vet vad det här innebär?

Nu lagrådsremiss, sen proposition, sen lagen ändras. Det är alltså Plan och bygglagen som kommer att ändras, genom ett tillägg.

Ändrar kommunerna sig direkt när Plan och bygglagen ändras eller tar det ytterligare tid?
30x275W Amerisolar AS-6P30 Poly, Fronius Symo 6kW växelriktare, Fronius Smart Meter, Schletter montagesystem för falsat plåttak, 5 graders lutning, Orientering NO.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Boverkets utredning om generellt bygglovsfritt för solenergianläggningar

Perwis
Jag gjorde lite efterforskningar och det visade sig att tidigare exempel verkar lovande.

2014 så var det samma sak med ändringar i Plan och bygglagen (PBL) vad gäller "Attefallshusen" mm.
Lagrådsremiss 13 feb 2014
Proposition 20 mars 2014
Lagen började gälla 2 juli 2014

2017 var det ändringar igen i PBL, med bla balkonger och burspråk som togs bort bygglovet för:
Lagrådsremiss 17 februari 2017
Proposition 20 mars 2017
Lagen började gälla 1 juli 2017.

För slopat bygglov för solceller så:
Lagrådsremiss 22 februari 2018...

Om samma mönster upprepas så träder lagen i kraft 1 augusti 2018 som det är skrivet i pressmeddelandet och lagrådsremissen.

Hoppas bara inte det stöter på patrull någonstans längs vägen.
30x275W Amerisolar AS-6P30 Poly, Fronius Symo 6kW växelriktare, Fronius Smart Meter, Schletter montagesystem för falsat plåttak, 5 graders lutning, Orientering NO.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Boverkets utredning om generellt bygglovsfritt för solenergianläggningar

BengtK
Det verkar ju lovande ! jag har dock bekanta , som vill sätta upp solceller på taket , men stöter på patrull pga "att det är ett kulturhistoriskt intressant hus" . Mycket märkligt , eftersom det tom finns kyrkor med solceller !
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Boverkets utredning om generellt bygglovsfritt för solenergianläggningar

MatsA
In reply to this post by MatsA
Som jag förstår kommer kravet om bygglov med samma restriktiva bedömning att fortsatt gälla Q märkta hus dvs områden detaljplanerade med kultur & byggnadshistorisk gälla(fick negativt svar på mitt bygglov just därför)vilket gör lagförslaget till något av ett slag i luften i viss mån.
Stora delar av dagens äldre städer har bebyggelse som har någon form av skydd ur det här perspektivet t ex Uppsala där jag bor så är det säkerligen 4-5 kvarter med just denna begränsning, men den här gången när jag söker lov så kommer jag överklaga till Länstyrelsen måste bli ett slut på dem här dumheterna, utredningen nämner också att anläggningarna är lätt reversibla ur byggsynpunkt så ej bestående får hoppas på det halmstråt.