Böter?

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Böter?

Muffins
Blir det böter om jag använder min solcellsanläggning innan eon godkänt den.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Böter?

Arne
Är det länge sedan du lämnade in färdiganmälan för din elnätsanslutna solcellsnläggning till ditt elnätsbolag EON? Är det för att de sölar med sitt godkännande av din anläggning som  du vill starta anläggningen?

Har du fått din elmätare utbytt till en modern som kan mäta både förbrukning och utmatning på allmänna elnätet?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Böter?

Muffins
Hej. Tack för hjälp. Nej det är bara ett par dagar sedan det skickades in till eon.
Ja jag fick en ny mätare i höstas, vad den kan vet jag inte riktigt men ”teknikern” som var här sa att jag nu kan både ladda bil o ha solceller. Hoppas det var till hjälp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Böter?

Arne
Har du i höstas fått en ny elmätare monterad av ditt elnätsbolag, då måste det vara en modern elmätare som kan mäta både förbrukning och export(utmatning ut på allmänna elnätet). Då behöver EON inte byta din elmätare återigen.

Elnätbolaget kommer förmodligen ut och kontrollerar att det är varningsskyltar vid din växelriktare, innan du får klartecken att "slå på den".  Jag vet att ibland sätter elektrikern hänglås på AC-brytaren till växelriktaren, så solcellsanläggningsägaren inte kan starta anläggningen innan klartecken fåtts från elnätsbolaget.

Kör du din solcellsanläggning innan du fått klartecken från elnätsbolaget, kan det hända att de räknar din export(dvs utmatad energi ut på allmänna elnätet, som förbrukning).

Tyvärr är EON kända för att vara långsamma, likt ofta andra stora bolag. Men bäst är att du väntar på klartecken innan du startar anläggningen.