Beräkning DC kabel

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Beräkning DC kabel

sune73
Behöver ha hjälp att stämma av att jag räknar rätt angående kabelarea.
En sträng på mitt tak, 17x420w=7140w 10,1A, ca 30M.

AmpxFeet
-----------------------------
%V drop x sträng spanning

10,1A x 100 FT = 1010

1x950V = 950

1010
------ = 1,06
950

1,06 x 1,1 = 1,166 mm2 kabel