7,75 kwp (3,75kwp sträng, 4kwp mikro inverter) produktion GBG

classic Classic list List threaded Threaded
22 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,75 kwp (3,75kwp sträng, 4kwp mikro inverter) produktion GBG

magneten
Hur har din produktion blivit på årsbasis blev det någon skillnad mellan mikroväxelriktareanläggningen jämfört med strängväxelriktaren?

Testar själv en enecsys mikroväxelriktare just nu och vid låg solinstrålning verkar den prestera betydligt sämre än min SMA strängväxelriktare...
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,75 kwp (3,75kwp sträng, 4kwp mikro inverter) produktion GBG

mysnisse
Hej

Jo jag har 3,75kwp sträng tämligen o skuggat (en del på kvällen)
och 4kwp mikro med skorstens-skuggning.
Båda systemen leverer nästan exakt samma kwh per år.
Så en panel extra + mikroomv kompenserar skuggningen....
12