1000 volt

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

1000 volt

HåkanJ
Vad händer om dc anläggningen överskrider 1000 volt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1000 volt

Arne
Var står det i den tekniska specifikationen, databladet, att din växelriktare klarar för maximal spänning på DC-ingångarna?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1000 volt

HåkanJ
Jag har en Fronius symo 8.2
Där står Udc max 1000v
Och Umpp max 800v
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1000 volt

HåkanJ
Detta är kanske svaret på min egen fråga,  kolla strax innan 14.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1000 volt

HåkanJ
Jag får ändå inte ihop det.
800 på varje mppt, blir 1600 ihop på två mppt, dvs 600 mer än 1000. Är 1000 den sammanlagda volt mängden på invertern eller per mppt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1000 volt

Arne
This post was updated on .
Bäst är om du kontaktar firman du handlar dina grejer, de förklarar säkert gärna för dig hur det är.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 1000 volt

HåkanJ
Tack Arne!
Du har fått dimman att lätta. Nu har jag klart för mig att max 1000volt är per mppt och inget annat.

Tackar!