väggmontering

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

väggmontering

bonden
Jag undrar om cellerna tar skada av att monteras en tid innan dom kopplas till likriktaren
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: väggmontering

Budgetsolar
Nej, det är inget problem. Se till att ingen fukt kan komma in i kontakterna. Placera inte föremål på glasplattan eller luta dig på den. Om du kan förvara panelerna upprätt på långsidan är det bäst.