sänkt elnätsavgift

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

sänkt elnätsavgift

BengtK
vi får dock vänta till 2020

https://privatapengar.sevenday.se/2018/10/snart-far-manga-elkunder-sankt-elnatsavgift/
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: sänkt elnätsavgift

Sjöhorvan
Glädjande, det finns en strimma hopp i elnätsmörkret trots allt.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO