År 2013 installerades mer solcellseffekt än vindkrafteffekt

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

År 2013 installerades mer solcellseffekt än vindkrafteffekt

nelos
Solenergi är på stark frammarch globalt.

År 2013 var det första året då mer solceller installerades än vindkraft.

Det installerades:

* 36,5 GW solceller
* 35,5 GW vindkraft

Vet inte hur energiproduktionen från solcellerna och vindkraften förhåller sig till varandra, men effekten för solcellerna är högre.

Mer information:

http://cleanedge.com/Resources/news/Clean-Edge-Finds-Global-Solar-Deployment-Exceeds-Wind-for-First-Time

http://www.pv-tech.org/news/pv_capacity_to_overtake_wind_by_2021_says_report