ekonomi

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

ekonomi

gnosjö
är det lönande att sätt upp en anläggning i gnosjö
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ekonomi

nelos
Solel är lönsamt för privatpersoner i Sverige, Gnosjö eller på andra platser.

Det får inte vara för skuggigt, men lite skuggning kommer ändå ge lönsamhet.
Skugga kommer ha större betydelse än var i Sverige anläggningen sätts upp.

Man kan få bra betalt för solel, och det bidrar till lönsamheten:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Betalning-for-mikrodproducerad-el-td5004426.html

Gör du installationen själv ska återbetalningstiden kunna bli mindre än 10 år.