Villa VS ekonomibyggnad

classic Classic list List threaded Threaded
21 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
This post was updated on .
Hej!

Jag är intresserad av att investera i en anläggning och har räknat på anläggningar runt 15-20 kW.

Jag bor på en skogsfastighet med flertalet ekonomibyggnader som således ingår i näringsverksamheten. Det bedrivs dock ingen aktiv jordbruksverksamhet utan min elförbrukning är cirka 90% privat.

Smidigast hade varit att smälla upp installationen på en av ekonomibyggnaderna, men det är nu det blir så jäkla skattetekniskt krångligt. Enligt skatteverket så får då inte produktionen bedrivas i privat regi, eller delas upp schablonmässigt, utan tillhör då näringen oavsett var elen förbrukas. Vilket innebär att den delen som används privat ska tas ut som näringsinkomst och momsas. När det gäller skattereduktionen för såld el, räknar man då in den privata konsumtionen, för man ska ju inte producera mer än man man förbrukar? Och man får bara skattereduktion för den delen man säljer ut på nätet, inte den delen man tar ut privat?

Man kan visserligen göra avdrag för värdeminskning, reparation och lite av den ingående momsen men spontant verkar det betydligt lönsammare att ha sin anläggning privat, men jag kanske missar något? Men jag har inte tillräcklig yta på boningshuset eller tomten...  kan man få undantag för att använda en ekonomibyggnad för privat produktion?

Är det någon i samma sits eller som gjort räkneexempel för skillnaden mellan att ha en anläggning privat VS  näringen där huvuddelen av den konsumerade elen ska användas privat?

Krångligt värre men det är de skattetekniska bitarna som är skillnaden mellan om en investeringen är lönsam eller ej.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

Johan Fält
Hej.
Jag har också en skogsbruksfastighet med motsvarande dilemma.
Har satt anläggningen på ekonomibyggnad och fick en momsrevision i samband med deklarationen.
Skattmasen köpte att min egenförbrukning var "försumbar", då jag på dagtid inte är hemma och brukar gården.
Endast kylskåp och dyligt.
Jag kan skicka dig ett pm angående argumentationen.
Angående skattereduktionen så är den inte central i sammanhanget då den är en konstruktion för att kompencera för elskatten.
Totalt 19 kWp på 20 A abonnemang (13,9 kW)
Solaredge 17K. (15,7 kWp)
Solax X3-Hybrid 10 kW. (3,3 kWp)
54 st Trina 270 W.
16 st Trina 275 W.
Energilager 9,8 kWh LG-Chem RESU 10h
Söderläge 40 grader taklutning, TP-plåt, ingen skuggning.
Enköping
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

Arne
In reply to this post by fredriko
Jag kan svara på skattereduktionsfrågan:
Du får bara skattereduktion (de 0,60 kr/kWh) för såld ström. Den del av din egenproducerade ström, som ni själva förbrukar,  är okänd för skattemyndigheterna. Sedan är det så att du får skattereduktionen för så många kWh som du säljer, men som mest så många som du köper in över din elmätare och förbrukar.

Det går inte att din privatperson hyr plats på ett tak på din näringsverksamhets ekonomibyggnad och där monterar solcellsmoduler? Ett hyresavtal upprättas och ett viss årshyresbelopp anges. Dessutom är solceller monterade ovanför taket på ekonomibyggnaden, ca 50 till 150 mm ovanför. Så om solcellernas strömproduktion är en verksamhet då bedrivs den verksamheten inte inuti ekonomibyggnaden utan utanför.

Det går att ha solcellsmoduler på taket på en byggnad och dra solarkablarna till en annan byggnad och där ha växelriktaren. Om det skulle vara någon lösning. Ibland måste man vara kreativ för att knäcka byråkraternas tokerier.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
In reply to this post by Johan Fält
Tack Johan, ja skicka gärna ett PM.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
In reply to this post by Arne
Tack för kreativa förslag Arne.

Man är för ovanlighetens skull ganska tydlig på skatteverket angående detta.

Om solcellerna är placerade på den delen som är näringsfastighet, t.ex. en ekonomibyggnad, ska inkomsterna från försäljning av el beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Uttag av el som förbrukas i privatbostaden på en lantbruksenhet ska också tas upp som näringsinkomst.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365986.html?date=2017-12-20

Men man tycker ju att man borde få göra undantag förutsatt att man inte tar upp anläggningen i verksamheten och att elkonsumtionen i näringen av den egenproducerade elen är försumbar.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

Arne
I Tyskland vet jag att det är vanligt att fastighetsägare hyr ut plats på sitt tak åt annan person(kan vara naturlig eller juridisk person) och denna andra personen är det då som driver näringsverksamheten med att producera el. Då kan aldrig fastighetsägaren beskyllas för att vara strömproducent. Samma måste nog gälla i Sverige. Men i ditt fall kanske privatpersonen och personen som ägare av ekonomibyggnaden är ett och samma personnummer, och då går det kanske inte. Om personen är skizofren, kanske
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
Kanske kan hyra ut taket till sin sambo?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

Arne
Ja, det kanske går.
Det personnummer som får skattetreduktionen är det som står som innehavare av elabonnemanget.
Kanske frun ska stå som innehavare där då? Du får se hur det ska arrangeras.

Den som får solcellsstödet, 30 % av total investeringskostnad, är fastighetsinnehavaren. Det är i alla fall fastighetsinnehavaren som ansöker om solcellstödet hos sin Länsstyrelsen. Men det kan vara fler personer som står som fastighetsinnehavare, men bara en av dem som söker solcellstödet. Dock ska alla personer som äger fastigheten skriva under ansökan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
In reply to this post by fredriko

Fast man kvittar kanske momsen när man gör det egna uttaget av den privat konsumerade elen? Någon som har koll på det?

I så fall spelar det ju inte så stor roll om den ligger i näringen.
Med undantag för att försäljningen är skattefri upp till 40k om det är i privat regi.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

Arne
För företag är solcellstödet 30 % räknat på totala investeringen, exkl. moms.
Medan för privatpersoner räknat på totala investeringen, inkl. moms. Så tror jag det är.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

bjornhpersson
Lyfter denna tråd igen.

Jag hade ett möte med min revisor och efter hans efterforskningar så kan man placera anläggningen på en ekonomibyggnad och ändå betrakta den som privat. Dock får man då inte bekosta en enda skruv från näringssidan. Dvs inte lyfta moms, inte skriva av den i bokföringen.

Jag är dock inte övertygad. Mer finns att läsa på:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365986.html?date=2017-12-20

Någon som vet mer?

Att bygga solel utan skatterabatter som privatperson är inte speciellt lönsamt. Dvs att bli microproducent i ett jordbruk som inte gör av med någon större mängd el verkar olönsamt då man måste ta upp inkomsten både från såld el till elbolaget samt det egna hushållet som en inkomst för beskattning.

Någon som vet hur man sätter priset på elen mellan sin näringsverksamhet och privatpersonen som ska betala?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
Moms får man inte dra av ändå tror jag.

Jag uppfattar det som så att om installationen placeras på en ekonomibyggnad så måste den per automatik tas upp i näringen.

Du kan endast dra av momsen i näringen förutsatt att du säljer ALL producerad el.
Du kan skriva av installationen som byggnad, 5 eller 3% per år, kommer inte ihåg riktigt.
Du kan få bidrag även om installationen ligger i näringen.

Om solcellerna är placerade på den delen som är näringsfastighet, t.ex. en ekonomibyggnad, ska inkomsterna från försäljning av el beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Uttag av el som förbrukas i privatbostaden på en lantbruksenhet ska också tas upp som näringsinkomst.

Detta suger dock. Avskrivningsmöjligheten uppväger inte ovan på långa vägar. I privat regi slipper du inkomstbeskattning upp till 40.000kr, i näringen måste allt överskott inkomstbeskattas.
Hur det privata uttaget ska redovisas i näringen som inkomst vet jag inte. Vad är värdet och kostnaden för den egenproducerade elen sett till det egna privata uttaget? Att ens få fram rätt siffra på mängden är problematiskt.


För egen del blev det en markinstallation på fastigheten som kan anses tillhöra den privata tomten.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
Korrigerar mig själv.
Verkar som att man kan dra momsen förutsatt att det inte sker någon privat förbrukning.


https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368691.html?date=2018-03-01


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

bjornhpersson
In reply to this post by fredriko
Vi tolkar det lite olika rörande momsen men är rörande överens om att de förlorade 60-öre per såld kilowatt är avgörande för lönsamhet.

Jag förstår att du valde markställning och skulle gjort det samma om det fanns fysiska förutsättningar. Då är ju regelverket väldigt förmånligt.

Om jag räknar på att anläggningen på 30kwp ska producera 25000kwh/år i 20 år så blir skattereduktionen på en helt privat anläggning 300 000 SEK vid nu gällande regler. Dvs den täcker i princip investeringen. Utan denna så är kalkylen tveksam. I mitt fall känns det då som att man hellre köper en mycket större anläggning som maxar den ledning man har ut och säljer all el. Den el man säljer till sig själv internt tar man kilowattpris + överföring för och då uppstår en vinst i näringen som man ju längre ner i skatteträsket har nytta av.

Fördelen är momsavdraget på inköp och eventuellt underhåll samt avskrivning som följer åldrandet av anläggningen. Som helhet är det nog tveksamt för mig att gå vidare just nu med gällande regler. Troligen kommer de att justeras för att på ett eller annat sätt medge att man hyr taket av näringen eller grannen för den delen och bekostar anläggningen helt privat. Just nu går det inte.

Men sen finns ju också faktorn att skattereduktionen på 60 öre inte kommer att vara bestående. Troligen slopas denna när Sveriges solpark anses stor nog. Då flyttas nollan igen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
Du kan få skattereduktion för såld el som mikroproducent även som näringsidkare som jag tolkar det.

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/mikroproduktionavfornybarelnaringsfastighet.4.309a41aa1672ad0c837b4e8.html

Men du kan inte dra av någon moms alls för installationen om du matar den minsta el till privatbostaden. Men du kan göra avskrivning på värdet som byggnad.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

bjornhpersson
OK, ja du har rätt! Då är kalkylen mer OK från näringen sett. Privat drar man ingen nytta av den dock.

Ska man då dra maximal nytta av anläggningen och skattesystemet så bör man kanske då sälja all el ut på nätet och köpa sin egen privata el från ex EON. Frågan är ju om de då nöjer sig med ett uträknat uttag genom att sätta en mätare på privatbostaden och betala för sig efter tex EONs prislista per månad eller om det måste vara mekaniskt omöjligt att använda solelen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
Du måste nog leverera elen innan du kan köpa tillbaka den privat.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368691.html?date=2018-03-01

Enligt exempel 4 så kan du göra ett schablonmässigt avdrag av ingående skatt baserat andelen privat/näring. det framgår inte alls i deras sammanfattning.

Det framgår inte heller om samma schablon gäller för försäljningen av överskottet eller om hela försäljningen måste tas upp i näringen.. detta är ganska avgörande för lönsamheten. Borde kolla med en revisor..  men tycker de i regel har lika dålig, eller sämre koll gällande jordbruksfrågor.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

bjornhpersson
Bra spaning! Detta ämne är långt ifrån utforskat och innan riktiga rättsfall finns så är det tveksamt om jag törs installera på ekonomibyggnad.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Villa VS ekonomibyggnad

fredriko
Dra iväg en fråga till skatteverket
12