Vilken solaredge?

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vilken solaredge?

futurel
Om man har 18st Trina 325w monopaneler i en slinga. Optimerare P370. Cirka 20m dc-kabel mellan sista panel och växelriktare.
Vilken växelriktare ska man ha?
SE5K eller SE6K ?
Är förlusterna mer än skilladen på 5670W som är total effekt.
Solaredge klipper vid 5000w AC enligt specifikationen. Tappar jag 15% om det är en SE5K?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vilken solaredge?

Arne
This post was updated on .
Dina angivna 5670 Wp tyder på att du menar 18 st 315 Wp paneler.

Vilken växelriktare man lämpligen väljer beror på en hel del saker:

1. Väderstreck och lutning på panelerna.
2. Var i landet, om i norr eller i söder.
3. Om anläggningen framtida tänks byggas ut. Väljs redan nu en tillräckligt stor växelriktare, kan den också fortsatt användas i den utbyggda anläggningen.

Brukar inte solcellsfirmorna vara kunniga och kunna hjälpa till med dessa frågor? Kan de inte det, vänd dig till annan firma. SolarEdge har ett gratis beräkningsprogram som kan användas,  SolarEdge Site Designer 2.0.

Varför SolarEdge, har du besvärande skuggning på panelerna? Effektoptimerare kan paja och gör det förr eller senare. De är fyllda med elektronik. Bäst är om man kan undvika effektoptimerare, men har man besvärande skuggning kan det givetvis vara nödvändigt med effektoptimerare.

Med det finns Tigo Energy effektoptimerare som endast behöver sättas på skuggdrabbade paneler(alltså inte på varenda panel som med SolarEdge). Då kan vanlig växelriktare användas t.ex. SMA eller Fronius


18 st paneler på vardera 325 Wp är installerad effekt 5,85 kWp. DC-märkeffekt 5,85 kW från panelerna, det uppnår du endast maj/juni och endast om klart väder och enbart undre ca halvtimma kring kl. 12:00, och kanske inte ens då om i norr, eller icke-optimal lutning eller icke-optimalt väderstreck.
Märkeffekten 325 W är uppmätt vid 25 oC och bestrålning 1000 W/m2. Maj/juni vid kl. 12:00 då molnfritt väder är solcellstemperaturen betydligt högre än 25 oC. Kanske ca 45 oC. För varje 10 oC över 25 oC, minskar effekten med ca 4 %. Vad jag säger att att man sällan uppnår panelernas märkeffekt om ens någonsin.

Om panelerna bestrålas och skulle vara kapabla att ge t.ex. 5,85 kW och du har en växelriktare som endast kan ge 4 kW AC-uteffekt, då styr MPPT(Maximum Power Point Tracker, dvs maximal effekt-punkt-sökaren) i växelriktaren ner effekten den plockar ut från panelerna att just stämma överens med växelriktarens max AC-uteffekt + förluster. Det är alltså inte så att 5,85 - 4,0 = 1,85 kW måste brännas bort i värme från växelriktaren.  Växelriktarenn kanske då plockar ut DC-effekten 4,0 kW +  0,12 kW (förluster) = 4,12 kW från panelerna och det omvandlas till AC och blir efter förluster 4,0 kW.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vilken solaredge?

futurel
Tack Arne! Mycket informativt

Det blev fel, skall vara 18*320 = 5760

Orsaken är att anläggningen redan är Solaredge med optimerare, dock så är jag fundersam på om det inte borde vara en SE6K istället för SE5K som dom har med i installationen.

Vi hade i ett så kallat "Soldiagram" en täckning på 99% på panelerna.

I underlaget beskriver man att anläggningen skall ge 5527kWh första året. Går det ens om det är en SE5K?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vilken solaredge?

Arne
Jaså, anläggningen är redan monterad och igångkörd sedan en tid.
Har den gått ett år, bör du ha facit. Eller fungerar inte driftsövervakningen?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vilken solaredge?

futurel
This post was updated on .
Hej

Nej, den är inte startad ännu. Jag undrar om dom satt dit en för liten växelriktare?
Förlåt om jag är otydlig, känner mig just nu förvirrad över allt detta med VA W kW med mera.......

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vilken solaredge?

Arne
This post was updated on .
Jaså, du bygger inte själv din anläggning, utan har köpt den nyckelfärdig av någon solcellsfirma.

Men då kan du ju titta i offerten/köpeavtalet du fick av den solcellsfirman. Alla komponenter ska vara listade i köpeavtalet, så du vet vad du har köpt.

En växelriktare med maximal uteffekt på 5 kW, kan givetvis producera mer än 5000 kWh/år om den bestyckas med hög installerad solcellspanel-märkeffekt.

I SolarEdges datablad står att man får ha högst max 6750 Wp panel-märkeffekt på SE5k.(dvs på DC-ingången). Skulle du ha mer, gäller SolarEdges garantier inte, de frånsäger sig alla garantierna då. Du anger du har 5760 Wp (18 x 320 = 5760 Wp) och det är ju mindre än 6750 Wp. Alltså ur SolarEdges  synpunkt panelmärkeffekt är det OK med SE5k. Därmed inte sagt att den inte klipper bort effekt på sommaren som då förloras. Men jag skulle tro att det inte är särskilt många kWh du förlorar per år.

Du kommer att se i SolarEdge-portalen om sockertopps-kurvan(kurva effekt mot tid) klipps i toppen. Alltså du ser om växelriktaren är för liten och inte mäktar med. Men det ser du först i maj/juni.

En sådan liten anläggning du skaffar, blir inte det väldigt dyrt per installerad kWp?
Man kan fråga sig om det överhuvudtaget lönar sig.

Har du fått all dokumentation över anläggningen?
-snö- och vindlast-hållfasthetsberäkning för montagematerialet för solcellspanelerna för ditt tak.
-SolarEdge beräkningen för kWh-årsskörden. (i den framgår om OK med SE5k och 18 st 320 Wp)
-alla datablad för ingående komponenter.
-garantiutfästelse för solcellsfirmans eget utförda jobb(montering av paneler på taket osv). Helst många år.
-tillverkarnas garantier för komponenter.

SolarEdge SE6k på 6 kW finns inte, utan nästa steg är SE7k på 7 kW.

I SolarEdge-beräkningen för din anläggning, som du ska ha fått, framgår även maximalt under ett år vid något tillfälle uppnådd DC-effekt från panelerna. Då kan du se om den överskrider dina 5760 W. Om inte överskrider då OK, inga kWh klipps bort, allt frid och fröjd.