Video om elnätet

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Video om elnätet

nelos
Film om dagens och framtidens elnät, inspelat i England:

http://www.youtube.com/watch?v=vX0G9F42puY&feature=youtu.be