Verkningsgrad mikroinverter

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Verkningsgrad mikroinverter

Anders J
This post was updated on .
Eftersom gårdagens solinstrålning tydligen motsvarade referensstrålningen och jag läst att någon uttryckt tvivel över mikroinvertrarnas prestanda tänkte jag att nu tar jag och mäter.

Kl 13 gjorde jag en mätning. Vinkeln mellan solens infall och normalen till panelernas yta var då 22 grader i höjd och ca 30 grader i sida (solen står vinkelrätt mot huset kl 11). Med en enkel differentialgeomatrisk betraktelse fick jag att jag borde räkna med en faktor 0,7986 för att kompensera för det trigonometriska.

Hade panelerna varit optimalt monterade för vinkelrätt infall så borde effekten varit den nominella märkeffekten.

Nominell effekt 9 x 240 W = 2,16 kW

Utmatad aktiv effekt kl 13 igår 1,43 kW (ca 0,09 kVAr)

Temperatur på cellernas baksida var 41 C. Detta borde sätta ned effekten ca 7 %.

Verkningsgrad invertrar = 1,43 / (0,7986 x 2,16 x 0,93) = 89,1 %

Jo, jag vet, jag hade kunnat göra mycket mer och mycket bättre:
- Mätt spänning och ström på panel på likspänningssidan.
- Mätt vinklar noggrannare
- Mätt effekten med kalibrerad energimätare och inte som nu med kinesisk "No brand".

Men man kan nog ändå dra slutsatsen att verkningsgraden inte är katastrofalt dålig men ändå inte riktigt i paritet med databladets uppgift 95,2 %. Några mer långtgående slutsatser än så tycker jag inte jag kan dra så långt, skillnaden mellan uppgiven verkningsgrad och det jag mätt med ganska diffus spårbarhet bitvis ger inte underlag nog för att puckla på någon.

Men ändå litet på gränsen åt "fel" håll.

Noggrann mätning ström/spänning över panel hade kraftigt förbättrat mätningens kvalitet. Jag ska ju byta ut en inverter (den går f ö bra när det inte är kallt och alla tre faserna är jämna, så det har knappast inverkat nu) och då ska jag se till att skaffa ett mätuttag med strömshunt och så.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Verkningsgrad mikroinverter

Uffe
Hej Anders,

Din beräkning verkar OK men det finns en felfaktor som gör det svårt att beräkna verkningsgraden och det är aktuell solinstrålning. Nominell effekt på panelerna är ju satt utifrån 1000W/m2 men du vet inte vad den är i ditt aktuella fall. Solinstrålningen kan variera beroende på bl a mängd vattenånga (dis) i atmosfären. Själv har jag mätt upp en maximal solinstrålning under klara dagar i april mellan ca 960 - 1175 W/m2, normerat mot min taklutning (se "Live output", välj "Archive", tryck på "temp/sol-knappen" nere till höger och välj "sol").

Uffe
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Verkningsgrad mikroinverter

Anders J
Naturligtvis, liksom att högsta effekt jag läst varit i brytningseffekter i molnkanter.

Att jag tog upp frågeställningen trots bristfälligheter i mätningen var för att andra har menat att mikroinvertrarna inte riktigt skulle vara så effektiva som de borde när de jämförs med andra invertrar.

Jag kan varken bekräfta eller dementera, fast jag ändå någonstans anar att de kanske inte riktigt når upp till sin utlovade effektivitet. Fortsättning följer...
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Verkningsgrad mikroinverter

nelos
In reply to this post by Uffe
Smidigt att ha en mätare för solinstrålningen kopplad till systemet!

Finns till Kostal också ser jag nu...