Växelriktare mellan elskåp och huvudcentral

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Växelriktare mellan elskåp och huvudcentral

ErikU
Hej svejs, gotlänning med lite svajigt elnät här.

Håller på och planerar en solanläggning och har  införskaffat 22 paneler på 330Wp samt en Fronius Hybrid på 5kW och har en elfråga.

Som jag förstått det är normalfallet att växelriktare ansluts efter huvudcentralen där PEN ledaren från inkommande servisledning delats upp i separat jord och nolla (dvs TN-S). I mitt fall är den den mest praktiska placeringen ett tänkt skjul bredvid elstolpen ca 15m från huset där eventuella batterier och dieselgenerator kan få plats och där har jag bara tillgång till TN-C, dvs tre faser + PEN. Kan det tänkas uppstå några problem med att ansluta Froniusen här?