Växelriktare godkända i Danmark

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Växelriktare godkända i Danmark

nelos
Här är en förteckning över växelriktare som är godkända i Danmark:

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Positivliste_over_godkendte_vekselrettere_for_brug_til_solcelleanl%C3%A6g_i_Danmark.pdf

Jag känner inte till någon motsvarande lista för Sverige, men den kan ju vara bra att ha som referens.