Värmesystem med effektvakt och el-produktion

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Värmesystem med effektvakt och el-produktion

DrivMedEl
När man har el-produktion i en anläggning med effektvakt för sitt värmesystem kan man tänka igenom hur man vill att produktionen skall ligga i förhållande till effektvaktens strömmätning.
Får man mer betalt för produktion än inköpt el så vill man kanske att effektvakten styr ned den egna el-användningen vid produktion. Eller tvärtom eller låg ersättning få den inte styra ned vi stor produktion.
Kan vara värt att tänka igenom!
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Värmesystem med effektvakt och el-produktion

filip71
Tänkvärt. Alla har väl sin egen idé om varför man installerar solceller. Själv gör jag det av miljöskäl och intresse (kalla det en dyr? hobby). Så själv tycker jag det är mer intressant att producera lokal el och öka mitt oberoende än att bara tjäna pengar. Jo jag är nog en naiv idealist...