Val av växelriktare

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Val av växelriktare

jonas_105
Hej

Jag är i färd med att skaffa solceller hemma på taket.
Jag har kollat runt lite samt läst lite här på forumet men jag tycker det är svårt att få info om vilken växelriktare man bör välja.

Vilka spec är relevanta att titta på om man vill få ett så effektivt system som möjligt?
Varför bör man underdimensionera växelriktaren? Jag vill ju kunna få ut så mycket effekt ur mina paneler som möjligt.

Tack!
/Jonas
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

Roland
Tror inte märket på växelriktare är extremt viktigt men kan vara bra att ta ett välkänt märke så att garantier och sånt funkar.

Nyare växelriktare har ofta bättre verkningsgrad vilket såklart är viktigt.

Det är sällan riktning på paneler, väder och årstid sammanfaller så att du får ut maxeffekt från panelerna. Därför förlorar du ofta inte så mycket el på att köpa en växelriktare som ligger under panelernas maxeffekt i kapcitet.

Om du underdimensionerar växelriktaren så får du också troligen högre verkningsgrad under vinterhalvåret då produktionen är relativt låg. Detta beror på att verkningsgraden ofta faller när elproduktionen är väldigt låg relativt riktarrns maxeffekt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

Arne
jonas-105,

Välkommen till forumet!

Man kan titta på växelriktarens startspänning på DC-sidan. Det finns en spänningen den måste ha för att överhuvudtaget vakna.  Viktigt är givetvis hur solcellsmodulsträngarna komponeras, dvs antal seriekopplade solcellsmoduler i en sträng. Har man för få i en seriekopplad sträng kanske växelriktarens startspänning uppnås först sent på förmiddagen. I en växelriktares datablad anges verkningsgraden, dvs verkningsgraden att omvandla likström till växelström. Även den så kallade europeiska verkningsgraden anges, som är en sammanvägd verkningsgrad över olika effekter för växelriktaren.

Man kan även titta på maxströmmen för DC-ingångarna för att se om det går att parallellkoppla strängar.
Men parallellkoppling gör man först för ganska stora anläggningar, större än ca 12 kWp.

Man kan också se hur hög maximal DC-effekt man kan koppla in på DC-ingångarna. Då ser man om man har marginal att bygga ut anläggningen i framtiden, med bibehållen växelriktare.

Växelriktartillverkarna har ofta gratis dimensioneringsprogram, där man själv kan beräkna vad man får för produktion av sin tänkta anläggningen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

Gunnar
In reply to this post by Roland
Om du ska montera paneler på ett tak med många olika vinklar eller att det blir stora skuggningar på vissa tidpunkter så är Solaredge det givna fabrikatet. Om så inte är fallet så satsa på Fronius eller SMA. Till Fronius finns en smartmeter som tillbehör vilken ger en mycket fin grafisk bild hur strömmen flyter mellan paneler, hus och elnät. Smartmetern ger också möjlighet att dynamiskt begränsa strömmen ut på elnätet så att man inte riskerar att bränna huvudsäkringarna om man har en anläggning med stor effekt.

Det finns också en svensk växelriktare från Ferroamp som har mycket bra funktionrer. Den flyttar tex. belastning mellan faserna så att den ström som tas från elnätet alltid är lika på alla faser. Detta medför många gånger att man kan gå ner i säkringsstorlek om man har huvudsäkringar större än 16A. Den har också möjlighet att koppla in laddning av elbilar på ett effektivt sätt. Nackdelen är ett högre pris men som ofta kan kompenseras med en lägre fast kostnad på elanslutningen.

Att man ofta väljer att underdimesionera växelriktaren lite grand beror på ett det är under mycket kort tid som solpanelerna lämnar full effekt. Verkningsgraden blir något högre när växelriktaren får arbetar nära sin maxemala effekt. Priset är också lägre när man väljer en växelriktare med lite lägre effekt än vad solpanelerna kan leverera som max.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

magneten
In reply to this post by jonas_105
SMA och Fronius strängväxelriktare har inbyggda funktioner såsom SMA optitrac för att hantera skuggning från träd takkupor och skorstenar, skönt att slippa en massa extra optimerare utomhus på taket om det EJ behövs... Till dessa växelriktare kan man använda optimerare från Tigo på endast vissa paneler om man så önskar vilket kan vara en bättre lösning än solaredge som kräver optimerare till ALLA paneler!

Men som sagt har du 3 eller fler olika takytor så är solaredge ett bra val
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

jonas_105
tack för bra hjälp!

Det jag har tittat på är startström, MPPT spannet samt verkningsgrad.

Som jag kan se det så verkar fronius bäst.
Jag planerar en 14kw anläggning på ett tak med lite skuggning morgon och kväll.
Tänkte koppla 2 strängar till var sin MPPT i en fronius 15kw växelriktare.
Eller tycker ni att en 12,5kw växelriktare är ett smartare val?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

Arne
Det är bara du som vet vilka paneler du tänker koppla och hur många i serie i varje sträng och in på Mppt på växelriktaren. Övriga forumsmedlemmar kan därför inte uttala sig om bra eller dåligt.

Man anger installerad solcellsmoduleffekt kWp, där p står för peak, dvs solcellsmodulernas märkeffekt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

magneten
In reply to this post by jonas_105
En 12,5kW riktare räcker gott om du bara får plats med 14kWp med paneler och ej ska utöka med fler på samma tak?
14kwp måste du dock dela upp på mer än 2 strängar! Och paralellkoppla istället! För att inte överskrida max öppen spänning på 1000V
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

jonas_105
Blev rekommenderad en SAJ suntrio plus 25k
Anledningen till att den är så överdimensionerad är att den modellen hade inbyggda överspänningsskydd på både AC och DC sidan och att det finns möjlighet till utbyggnad i framtiden.
Specifikationerna ser väldigt bra ut med tanke på priset jämfört med Fronius och SMA.

Någon här på forumet som har någon erfarenhet av SAJ?

Är inte riktigt klar med hur jag ska lägga och koppla panelerna än. Kan hända att det blir 50 paneler istället för 45.
Kommer nog dyka upp en projekttråd när det drar igång  

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Val av växelriktare

magneten
Med så stor överdimension på riktaren kommer den ofta att jobba med låg verkningsgrad långt ner i effektområdet. Finns troligen en anledning att den är både billig och stor troligen ligger den EJ i toppskiktet gällande kvalitet såsom SMA och Fronius strängväxelriktare som är ruggigt säkra kort vill jag nog påstå.

Personligen hade jag inte vågat chansa på ett billigare udda märke, betänk att det förhoppningsvis ska fungera problemfritt i 15 år...

En fördel med d2n är dock 3 separata MPPT ingångar.

Har du mer takytor tillgängliga så är det lika bra och billigare att bygga ut fullt redan från början då du troligen bara kommer att få bidrag en gång dessutom!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW