Utöka anläggning från 5,6 kW till 12-14 kW

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Utöka anläggning från 5,6 kW till 12-14 kW

maba
Har sedan 1 år tillbaka en 5,6 kW anläggning med 18 Heckert paneler i en sträng kopplat till en 6 kW Fronius Symo omriktare på garagetaket. Det börjar bli dags att installera panel på hustaket snart och jag har börjat fundera på lite olika alternativ.

1. Jag ska dela upp panelerna på vardera sida om takkupan med antingen 12 + 9 paneler (6,8 kW) eller 15 + 12 paneler (8,8 kW). Tar jag den större mängden paneler behöver jag 10 optimerare och 6 optimerare med den mindre anläggningen för att hantera skuggning från takkupan.

Är det värt att gå på den större anläggningen med 6 paneler ytterligare och samtidigt behöva 4 optimerare extra?

2. Omriktare. Kör jag den mindre anläggningen väljer jag nog en likadan 6 kW Fronius Symo. För den större varianten skulle det nog bli en Fronius 8,2 kW variant, men den är drygt 6 kSEK dyrare. Det skulle bli två strängar av panelerna i båda fallen.

Trots den större anläggningen så verkar kostnaden per kW bli högre pga dyrare omriktare och optimerare samtidigt som skuggningen gör att utbytet inte blir lika bra på utökningen. Hur skulle ni ha tänkt?

3. Omriktare. Ett alternativ som jag har är att flytta befintlig 6 kW omriktare till en annan anläggning som jag ska bygga på en annan fastighet. Då skulle jag kunna skaffa en Kostal Piko 15 kW omriktare med 3 MPPT som täcker alla tre strängar jag kommer att få. Det skulle bli mer än 10% billigare totalt sett.

Är det någon som har erfarenhet av Kostal? Finns det andra omriktare med 3 MPPT?

4. Omriktare. Ytterligare ett annat alternativ är att gå över till SolarEdge. Det skulle också bli jämförbart i pris som Kostal varianten. Men då behöver jag lyfta på de 18 panelerna jag redan monterat på garaget och installera optimerare på alla dem också. Är lite skeptisk till hållbarheten på optimerare men samtidigt skulle det vara kul att få mer detaljerad statistik över panelerna.

Några erfarenheter av SolarEdge?
Ritning
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utöka anläggning från 5,6 kW till 12-14 kW

Sjöhorvan
Hej!

Varför lägga allt i en sträng? Antar att panelerna ligger i samma lutning på resp. sida så min rekommendation är att optimera panelernas antal till att ligga i en sträng så att arbetsspänning blir så hög som möjligt. Sedan kanske det estetiska spelar roll också om takfallet är i blickfånget?
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO