Utläsa datablad sma

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Utläsa datablad sma

Zyberdude
Hur utläser man effektiviteten ur tex sma tripower? 600V verkar vara effektivast över hela linjen men vad är x linjen 0-1?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Arne
Hej!

Diagrammet du tänker på har troligen verkningsgrad i % på Y-axeln och på X-axeln är det AC-uteffekt/AC-märkeffekt(blir alltså ett bråktal mindre än 1).

Står inte det på diagrammet du har att det är utgångseffekt delat med märkeffekt på X-axeln?
Det måste givetvis anges, annars är ett diagram odugligt.

Är växelriktarens ögonblickliga AC-uteffekt 7 kW och växelriktarens AC-märkeffekt 10 kW, då är det vid X=0,70 man ska titta.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Zyberdude
Nästa fråga
Max. input voltage 1000V är tomgångsspänningen
Men då MPP voltage range tex 320V-800V vad menas med det? Kan den bara hantera MPP till 800V?

Så har man 25 paneler x 40V i tomgång = 1000V
MPP gissar jag är Volt man får i drift, men säg då 32,6V som jag hade idag blir 32,6x25=815V För mycket?

Sen enligt kurvorna är 600V drömläge. Är det då på samma räknesätt så att 600V/32,6V = 18,4 paneler är perfekt? Sjunker V med mera sol eller är det ungefär samma?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Arne
This post was updated on .
Enligt annan tråd anger du att du har 12 paneler JA-solar JAM60S10 340W, halvcell.

Här är diagrammen från dess datablad:Som framgår av diagrammet ström(A) och spänning(V) minskar tomgångsspänningen med minskad bestrålning(W/m2). Vid 1000 W/m2 har du nominell tomgångsspänning 41,36 V, medan vid NOCT 800 W/m2 har du 38,18 V.  Nu i sept. har du inga 800 W/m2 bestrålning utan kanske bara kring 400 W/m2. (Se väderstation i närheten av orten där din anläggning finns som mäter timmedelvärden av globalstrålningen).

Att det anges i databladet för din växelriktare att MPPT-området är 320 - 800 Volt, menas nog att den är optimerade för att arbeta inom det området. Växelriktaren kan ju när tomgångsspänningen är över 800 Volt, enkelt ta ut mer ström från en sträng och komma ner arbetsområdet för MPPT. Som framgår av diagrammet ström(A) och spänning(V), sjunker spänningen från en panel snabbt när strömuttaget ökar. MPPT-funktionen är inte dummare än att den gör det. MPPT-funktionens uppgift är att finna den punkt på kurvan effekt(W) spänning(V) där effekten är som högst, se det diagrammet ovan.


Av denna panel på 340 Wp kan du inte seriekoppla 25 st, eftersom tomgångsspänningen då kommer upp i 25 x 41,36 = 1034 Volt. Du riskerar att paja växelriktaren. Du kan nog i en sträng ha högst 21 seriekopplade, 21 x 41,36 = 868,56 Volt. Du måste ha litet marginal till 1000 Volt som riskerar att paja växelriktaren. Kanske 22 st går, men det ska beräkningsprogrammet för din växelriktaren(är det SMA du har?) tala om om det går. Protesterar det inte, då OK.

Att 600 Volt skulle vara optimal MPPT-spänning för en sträng, kan det ha att göra med att växelspänning 400 Volt har en toppspänningen på (roten av 2) x 400 Volt = 566 Volt. Växelriktaren ska ju tillverka 3-fas växelström med effektivvärdet 400 Volt (blir toppvärde 566 Volt). Får växelriktaren likström med spänning på 600 Volt, slipper den först öka likspänningen till 600 Volt, som jag tror behövs innan den börjar hacka upp likspänningen och göra växelström av den. Det är vad jag tror.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Zyberdude
Ok, måste läsa det flera gånger än för att hänga med.

Men allmänt så gör det inget fastän man kör med 21 paneler då i samma slinga? Eller i detta tilltänkta fall skulle det bli 17 paneler per slinga och 8 slingor om man vill ha jämnt antal. Troligen blir det 2 st 20kW fronius.

Jag funderar på om man kan belasta mpp olika ifall man har 20paneler på en slinga och 15 på den andra ingången (Men samma mpp) eller bör varje slinga vara lika till samma mpp. 20kW har ju 3+3 ingångar. Parallellkopplas slingorna i mpp så ska det ju vara lika.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Arne
Observera att de 3+3 skruvarna på kopplingsplinten i Fronius växelriktaren är just bara kopplingsskruvar. Det är inga oberoende DC-ingångar, eller om du hellre vill MPPT-ingångar. De 6 skruvarna på minus-plinten är alla förbundna internt.

Plus-kopplingsplinter däremot är de 3 vänstra skruvarna för plus för MPPT 1 och de 3 höger därom för plus för MPPT 2.

Fronius Symo 15.0-3-M har bara 2 st oberoende MPPT-ingångar.

Se bild på en Fronius Symo 15.0-3-M nedan:


Strängar som du tänker parallellkoppla ska ha lika antal seriekopplade paneler och alla ha samma märkeffekt(Wp). Parallellkopplas en sträng med 15 paneler med en sträng med 20 paneler, kommer ström att flyta baklänges från strängen med flest antal paneler in i strängen med lägst antal paneler. Detta händer särskilt när växelriktaren är avstängd och därmed strängarna obelastade.  När växelriktaren är i drift kan det klart vara så att ingen ström alls flyter baklänges, men att mer ström tas från den långa strängen än från den korta. Men man måste beakta fallet då växelriktaren är avstängd, t.ex. bortkopplad för service.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Zyberdude
Hur vet man om alla paneler fungerar? En mörk kväll mätte jag spänningen till 4V.? Måste vara något fel tänkte jag då det borde vara 40x12=480V. Men verkar inte komma spänning då det är mörkt?!

Dagen efter var det enligt bilden

ACAB421C-8375-4C35-8E4B-6221D5756475.png

Idag är det med snö på panelerna

091AD155-A9D3-4BC7-9CA2-FEC63FE16526.png

Skulle ni som förstår er säga att alla paneler fungerar?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Arne
This post was updated on .
1000 W/m2: ca 41 Volt
200 W/m2: ca 38 Volt.

Nu i slutet av oktober är ljuset inte starkt, kanske har du 100 W/m2 vid lunchtid en molnig dag. Kanske det dubbla om soligt.

Vad är det för taklutning och väderstreck på taket där dina 12 st paneler ligger?

Du har verkar det 2 st MPPT-ingångar på växelriktaren A och B. Är det så att du endast kopplat paneler till den ena MPPT-ingången, till A?
och då alla 12 st i serie? MPPT-ingång B verkar helt död.

Har du inget ljus på panelerna får du heller ingen ström från dem. Vid månljus ger de heller inget, det är alltför svagt ljus.

En mörk kväll mätte du spänningen till 4Volt. Vad mätte du då på? På en panel eller en sträng med 12 st en  seriekopplade paneler?

När jag tittar på vår anlägging med installerad paneleffekt 16,3 kWp, gav den igår 8,7 kWh. och i förrgår 25 kWh. Igår kl. 12:45 gav den ca 2,5 kW. Denna anläggning är i södra Sverige. Du har installerad paneleffekt 4,1 KWp.  Du borde ha kring ca 500 W lunchtid. Men svårt att jämför så här.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Zyberdude
27 grader taklutning, nästan söder. Men har många träd som skuggar så att det inte kommer mycket ström nu förstår jag.

Alla paneler är på slinga A
Jag mätte 4V på hela slingan.

Jag funderar mera på mina Volt. Då de installerades så var ju tomgångsspänningen 475V någon kväll i maj (eller 40V per panel). Om ingen ström går genom panelerna borde väl tomgångsspänningen vara samma nu som då? Eller är tomgångsspänningen även temperaturberoende?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Arne
This post was updated on .
Ja, tomgångsspänningen är när det inte tas ut någon ström från panelen(panelerna). Men när du mäter med ett mätinstrument tar du en liten ström ur strängen, som beror på ditt instrument. Det är en väldigt liten ström men kan påverka hur många volt instrumentet visar.

Som du ser i översta diagrammet, som redan har påpekats, sjunker tomgångsspäningen med minskade bestrålning. Current(A) mot Voltage(V), dvs ström mot spänningen. Då ska du titta vid strömmen 0, alltså vid baslinjen,  och då ser du:
1000 W/m2: ca 41 Volt
200 W/m2: ca 38 Volt.
Tomgångsspänning för lägre bestrålningen än 200 W/m2 visas inte i diagrammet, men man kan se tendensen, och vid bestrålning 100 W/m2, vilket inte visas,  kanske den kan vara ca 35 Volt.
och vid 50 W/m2 kanske bara 30 Volt. Faller sedan snabbt mot noll, tror jag, då bestrålningen sjunker än mer.

Det du säger att tomgångspänningen skulle vara densamma oberoende på bestrålningen, är felaktigt, det syns ju tydligt också i diagrammet ovan att det är helt felaktigt påstående.

Du ser ju klart också i det nedersta diagrammet för din panel, av de 3 ovan,  att tomgångsspänningen är temperaturberoende. Vid ökande temperatur minskar tomgångsspänningen, du ser vid 70 grader är den ca 34 V. Medan den vid 25 grader är ca 41 Volt.

Kan du inte se strängspänningen på din sträng hur den varierar under dagen? Kan man inte det med SMAväxelriktare? Med Fronius kan du få diagram över en massa parametrar, t.ex. strängspänning, sträng-effekt, strängström, och en mängd ytterligare. Tittar du på diagram strängspänningen mot tid under ett dygn, då ser du hur strängens spänning ökar på arla morgon från 0 Volt.


Det är spänningen under en dag, 12 oktober 2020, för 12 st paneler 295 Wp seriekopplade.
Observera att det är inte tomgångsspänningen, eftersom anläggningen producerar.
kl 06:40 är det 24,1 Volt för de 12 st seriekopplade. Alltså 2 Volt per panel.
kl. 18:55 är spänningen nere på 19,2 Volt.
Jag råkade hålla markören vid kl. 05:40 och strängens spänningen var då 6,3 Volt.
Titta hur sådan kurva ser ut hos dig!