Typprovprotokoll Kostal 10.1

classic Classic list List threaded Threaded
16 meddelanden Alternativ
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Typprovprotokoll Kostal 10.1

Dan
Vilket dokument är det som motsvarar Typprovprotokollet för kostal 10.1?
framgick inte så tydligt här <a href="http://Dokumentation för kostal 10.1">http://www.kostal-solar-electric.com/content/en/index.php?am=75&as=394&ass=0&al=en&mp=394&kat=6 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

nelos
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Dan
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Dan
Tyvärr nöjde sig inte min nätägare Kraftringen med något av de ovanstående dokumenten. Återförsäljaren Solel dalby här i Sverige kunde inte heller de tillhandahålla de rätta dokumenten vilket är anmärkningsvärt! Man kan ju inte sälja produkter som man inte kan få godkända.

Efter några turer med tyskarna så fick jag ett dokument som hette KSE_DE_ZT_2012-04-25_PIKO_Pruefbericht-Erzeugungseinheit-NA-Schutz-F5-F6---IF3-F4I
och de godkände detta, finns inte att ladda ner bland den svenska dokumentationen på Kostals hemsida heller.

Är det bara jag som krävts på detta dokument av nätägaren?

Men nu verkar allt vara klart, får bara driva vidare ärendet med invertern eller "Anabolakattskrämman" som vi nu kallar den.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Anders J
Det visar ju bara vilket Vilda Västern som råder angående både det ena och det andra, momsregistrering och annat.

Jag har ju ock Kraftringen, men Nynäshamnsgrenen, och de har varit trevliga att ha att göra med så långt.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

nelos
In reply to this post by Dan
För mig nöjde sig Vattenfall det med dokumentationen på Kostals sidor, kommer inte ihåg exakt vad de ville ha,
men inget utöver det som Kostal tillhandahåller på sina sidor.

Här är en länk till ditt dokument:

http://solarsysteme.baywa-re.com/media/filer_public/9e/6c/9e6c9906-4a25-477f-bd68-c3993cd05ba4/kse_de_zt_2012-04-25_piko_pruefbericht-erzeugungseinheit-na-schutz-f5-f6-if3-f4i.pdf

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

nelos
In reply to this post by Anders J
Ja, vilda västern är det, men det är till stor del orsakat av nätägarna själva.

De betraktar information om de standarder som faktiskt finns som näst intill konfidentiell gentemot privatpersoner.

De standarddokument som finns går bara att få tag på genom att betala en (för privatpersoner) större summa pengar. För företag är summan däremot försumbar, så de kan enkelt läsa vad som gäller.

Och de möten och beslut som hålls sker inom lyckta dörrar.

Jag undrar fortfarande vilket datum som "SS-EN 50438 SEK TK8" antogs.
Till skillnad från den tidigare "SS-EN 50438 SEK" (Utan TK8, "teknisk kommite 8").

Hemligt, konfidentiellt, och utan insyn.

Varför togs beslut om TK8, vem tog beslut och varför?

Nätägarna vet, men här på forumet har vi ingen information att tillgå.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Thomas
Tittar man på den för elnätsbranschen framtagna handboken Mikro så kan jag tycka att det borde räcka med en ifylld mikroblankett. Att anläggningen ansluts fast samt att alla delar är CE-märkta förutsätts nästan.

Ingen nätägare vinner på att det är rena vilda västern, det bästa vore om alla kunde kräva in samma underlag, därför finns ovan nämna mikrohandbok som en handledning men det verkar inte som om alla följer den.

Skulle gissa att SS-EN 50438 SEK TK8 togs fram runt år 2011 i samband med att förra utgåvan av Mikrohandboken gavs ut. I den nya standarden SS-EN 50438 finns samma värden som i TK8.
Den ända skillnaden mellan den gamla 50438 och den bestämd av TK8 är överspänning steg 2 tidigare låg på 244 V nu ligger på 255,3 V. Detta beror på att vi i Sverige har en nominell spänning på 230 V, nätägarna ska i anslutningspunkten hålla den +- 10 %. 230 V+10 % är 253 V vilket gör att du kan ha enligt standarden en helt ok spänning men din växelriktare kommer få problem om den är inställd enligt den gamla 50438. Känner till en del anläggningar som haft problem med detta då de var inställda enligt den gamla 50438 men problemen försvann efter att ha ändrat värdena till de enligt TK8.

Kan ta reda på vad som står i standarden om ni har någon specifik fråga.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Anders J
Var får man tag på mikorohandboken?
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Anders J
Jo, det där har vi ju sett. Men tydligen finns det något som kallas Mikrohandboken och den är tydligen nyligen reviderad och om man nu hänvisar till den så vill man ju läsa vad där står.

Det jag hittar på Svensk Energi är ju en kurs för tekniker på elnätsföretag. Det är väl bara att jaga, är den utgiven så går den att få tag på!
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Lunken
In reply to this post by nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Thomas
Den senaste utgåvan av mikrohandboken kommer om jag inte minns fel inte att tryckas på papper.

Boken är ju mest avsedd för de som arbetar på elnätsbolagen men även de större solcellsinstallatörena kan ha nytta av den dock tror jag att den är rätt ointressant som privatperson.

Ett bolag som jag tycker har gjort en bra folder just om mikroproduktion och solceller är Jönköpings Energi (vill förtydliga att jag inte har något med dem att göra): http://www.jonkopingenergi.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=6dc6c84d-748c-453e-95ea 759842c8241a&FileName=mikroproduktion_webb.pdf&MediaArchive_ForceDownload=true

Rent spontant kan jag tycka att det som ett elnätsbolag borde bry sig om för en solcellsanläggning är:
I fylld mikroblankett (elkvalitetsuppgifterna känns lite orelevanta då i princip alla klarar det)
Att alla delar i anläggningen är CE-märkta
Att märkning av produktionen finns
Att den är fast ansluten på egen grupp.
Att en elkopplare för produktionen finns i mätarskåpet.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Anders J
In reply to this post by Lunken
Tack., undrar hur jag kunde missa att hitta den.

Den kostar ju då ungefär som IEC-standarder, men om man lägger ihop all information  man samlat på sig så kan man nog ändå inse vilka kraven är.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Typprovprotokoll Kostal 10.1

Morby
Samma fråga fick jag också från Vattenfall innan de bytte ut min elmätare.
Jag skickade en PDF fil om "technical data" om min SMA riktare. Veckan efter kom de förbi och bytte mätaren. Enkelt eller ville de bara ha nåt att spara i sina pärmar kanske?