Två växelriktare?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Två växelriktare?

mattiasc
Hej

Ni som har fler än en växelriktare i samma anläggning, hur har elektrikern kopplat det?

Ligger varje växelriktare på en egen säkringsgrupp och egen ac brytare?

/Mattias
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Två växelriktare?

Arne
This post was updated on .
förslag på ännu bättre rubrik "Elnätsanslutning två växelriktare? Lättar att hitta för andra då.

Intressant fråga. Man undrar om de kan göra så att de inte stängs av om elnätet faller bort. En växelriktare har säkerhetssystem så den automatisk stängs av om den inte längre känner något elnät på AC-utgången. Har man då två parallellkopplade hur blir det då om elnätet faller bort, stängs de då av automatiskt, eller den ena tror att den andra är elnätet, och vice versa? Jag tror faktiskt det, eftersom ingen elförbrukare(eller endast egna huset) då stiger nog spänningen till otillåtet högt värde och de stänger av sig av den anledningen.

Här en skiss hur det kan göras.
tvåVäxelriktare.pdf
Det är troligen så det görs. Den visas att varje växelriktare har sin egen avsäkring mot överström, dvs automatsäkring.

Hör med elnätsbolaget, de måste ha skiftliga anvisning som elektrikern måste följa hur två växelriktare ska anslutas till deras elnät.