Två kärnkraftverk stängs i förtid

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Två kärnkraftverk stängs i förtid

callec
Det här är fundamentalt inte bra, möjligen bra för oss med elproduktion då priserna med all sannolikhet kommer att höjas.
Bättre enligt min mening är att öppna två älvar utan vattenregleringar för att rädda östersjön och öka dess depåsyre, oxidation och syresättning av östersjön är mycket viktigare, säger jag som bor på västkusten.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Två kärnkraftverk stängs i förtid

jansimon
"Tyvärr" hörde jag att den ekonomiska effekten är av ringa art. Beräkningar ger några ören dyrare elpriser än idag. Alltså ingen radikal förändring.
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413