Timdebitering

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Timdebitering

lunxer
Fick min första fakturan från min vattenfall för produktion och förbrukning (har annan nätägare)
Lite klantigt av mig kanske men endast produktionen är timvis. Antog felaktigt att bägge skulle vara per timme så nu har jag styrt förbrukning till natten i onödan under oktober.
Snabbt fixat med ett samtal dock, men lite märkligt att grundinställningen är att ha olika tycker jag.