Tillgång av spotpris för slutkunder

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tillgång av spotpris för slutkunder

egyn
Hej,
som vi vet är det inte tillåtet att automatiskt extrahera data från nordpool kring t.ex. timspotpriser. Personligen upplever jag det lite halvt irriterande att varje dag behöva gå in på deras hemsida, kopiera den data jag behöver för att sedan mata in den i mitt system som styr hur strömintensiva enheter arbetar (i huvudsak VP).

Vad tror ni - finns det några initiativ för att påverka så att vanliga medelsvensson kan komma åt denna data mer automatiskt?

Är det fler än jag som gör på detta sättet? :)
Test