Tesla Solar Roof

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tesla Solar Roof

Solcell
Om någon funderar på Teslas Solar roof.
Använd gärna denna länk och få 5 år extra garanti.
Anmäl ditt intresse här:
https://www.tesla.com/solarpanels/referral/robert7701