Tänk om många började sätta upp solceller...

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tänk om många började sätta upp solceller...

filip71
Ja tänk! Hur skulle det då gå?
Vissa är helt uppenbart för och andra är emot hållbar mikroproduktion.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

nelos
Här är hela debatten:

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101NU9#pos=6561

Se det allra sista anförandet i den långa anförandelistan.


==========================
anf.36 Mats Odell (KD):

Herr talman! Att detta är en folkrörelse i Tyskland kan man verkligen förstå, med tanke på att en normal tysk konsument betalar ca 2:60 kronor per kilowattimme på grund av de enorma subventioner som man har till dessa installationer. Du köper dig fri från dessa elpriser genom att installera en subventionerad anläggning. Vi har i Sverige många saker som är högt beskattade, till exempel alkohol. Jag tror inte att Lise Nordin tycker att folk ska få bränna hemma bara för att det skulle vara mycket billigare än att betala alkoholskatt och moms. Det skulle annars kunna bli en folkrörelse i Sverige. Jag vill bara presentera principen att det finns beskattningsdelar som EU har satt upp regler för. Det gäller att ha på fötterna innan man säger att något är fel. Jag respekterar att Lise Nordin liksom Ingela Nylund Watz vill ha besked om detta. Med den energi som ni har visat i dessa frågor tror jag att det kommer att lyckas. Tror man att det skulle gå att hitta en lösning på detta, med det skattebortfall som detta skulle innebära om det blev en folkrörelse, då får man försöka finansiera det krona för krona på annat sätt.
==========================

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

nelos
Intressant är även inlägget innan, Lise Nordin:


anf.35 Lise Nordin (MP):
============================================
Herr talman! Jag vill förtydliga för alla som lyssnar på debatten att förslaget om nettodebitering, som ger hushållen en möjlighet att äga sin egen elproduktion och sälja den på nätet, har stoppats av den här regeringen. Mats Odell säger att han har hört att utredningen säger att det strider mot EU:s regelverk. Men när man frågar utredaren får man svaret att det har skett ett telefonsamtal från någon i Sverige till någon i EU som säger att det inte går. Men ingen kan i dag förklara varför nettodebitering inte skulle vara möjligt att införa. Det är inte en seriös hantering av en så här viktig fråga. Det faktum att ett flertal EU-länder som inte hade nettodebitering - Danmark, Belgien, Nederländerna, Cypern, Grekland och så vidare - redan har infört nettodebitering. För dem har det uppenbarligen varit möjligt, i enlighet med EU:s regelverk. Frågan är varför det inte skulle vara möjligt i Sverige. Ganska ofta får jag känslan att när den svenska regeringen inte vill genomföra något säger man att det inte är möjligt på grund av EU, medan andra länder genomför det. Jag tycker att den här frågan är viktig, för det handlar om hushållens möjlighet att vara delaktiga i energiomställningen. I Sverige är det i dag 30 000 hushåll som äger sin egen el. Det är att jämföra med den folkrörelse som finns i Tyskland, där över två och en halv miljoner människor äger sin el. Styrkan i det är förstås att energiomställningen till ett hållbart energisystem går snabbare ju fler som deltar. Genom att möjliggöra för fler att äga sin egen el kan en människa få möjlighet att ha mer makt över sin elräkning och bli oberoende av de stora elbolagen. Detta är en mycket viktig fråga, och jag tycker att dagens debatt har klargjort att den här regeringen inte kan svara på varför man säger nej till det förslag om nettodebitering som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt fram här i riksdagen och som vi klockan fyra i dag kommer att ha chans att rösta om. Jag kan bara beklaga att vi inte får någon klarhet i varför regeringen säger nej till vårt förslag.
============================================
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

filip71
In reply to this post by nelos
nelos wrote
Med den energi som ni har visat i dessa frågor tror jag att det kommer att lyckas. Tror man att det skulle gå att hitta en lösning på detta, med det skattebortfall som detta skulle innebära om det blev en folkrörelse, då får man försöka finansiera det krona för krona på annat sätt.
Bra att man får hela sammanhanget. När man går på andrahandsuppgifter så blir det ju alltid vinklat.

Men jag tycker inte det förändrar någonting. Som jag ser det så är varje investerad krona (skattebortfall och skattekostnad) i solceller innebär att staten slipper lägga skattemedel för miljökorrigeringar som t.ex. försurade sjöar och koldioxidutsläpp. Vi skapar dessutom arbetstillfällen som i sin tur leder till skatteinkomster. Krona för krona...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

nelos
Fler anföranden:

anf.1 Ingela Nylund Watz (S):
==========================
......En bit ner......


Herr talman! Betänkandet handlar också om mätning och debitering av el. Den stora frågan här är synen på nettodebitering som en möjlighet att stimulera småskalig produktion av förnybar el genom till exempel vindsnurror och småskaliga solcellsanläggningar. Regeringen har nu landat i uppfattningen att nettodebitering strider mot EU-rätt och utreder i stället ett system med skattereduktion för förnybar, småskalig elproduktion. Men eftersom varken regeringen eller Nettodebiteringsutredningen riktigt kunnat klargöra varför det skulle strida mot EU-rätt förespråkar vi alltjämt ett system med nettodebitering. Det är för övrigt ett system som används i flera medlemsstater i EU och ger ökad tydlighet och starkare incitament för att ändra kundernas beteende. Vi vill också att nettodebiteringen ska omfatta andelsägande i till exempel vindkrafts- och solcellsparker - annars utestänger vi ju stora delar av den svenska befolkningen från möjligheten att använda nettodebitering. Efter flera års passivitet har regeringen nu aviserat att det ska komma ett förslag till lösning av de så kallade tröskeleffektsproblemen. Det handlar om hur man ska lösa frågan om hur de höga nätanslutningskostnaderna ska hanteras för att vi ska få in förnybar elproduktion i systemet. Det här är något som i dag till exempel kraftigt försvårar utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Vi anser dock, i likhet med Vänsterpartiet, att det finns motiv för riksdagen att göra en tydlig beställning till regeringen av ett förslag på lösning av den problematiken. Herr talman! Som jag nämnde inledningsvis riktar Riksrevisionen kritik mot tillståndsprocesserna för utbyggnad av ledningsnätet. Vi vill därför att det genomförs en översyn av dem för att skapa snabbare och enklare beslutsprocesser. Vi vill också att riksdagen signalerar en positiv hållning till utvecklingen av smarta nät.
....

==========================
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

jansimon
In reply to this post by nelos
Vad Mats O. (del av regeringen) säger är att detta bör inte bli en folkrörelse. Det blir för dyrt!

Må fler skaffa solceller!!

2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

Uffe
En sak jag tycker är viktig i sammanhanget och som sällan tas upp är den "bieffekt" att man med solceller på sitt hustak får ett större intresse för både energi och miljö. Man blir mer medveten om sin energiförbrukning och hur man kan minska den. Nåde den som slösar med min solel. Ofta är det väl det ekonomiska incitamentet som driver på i början, vilket behövs. Men väl där blir det här med grön energi intressant. Man följer produktionen från solcellerna på mobilen eller datorn flera gånger om dagen. Jag vet ett par som inte hade den möjligheten men istället satt klistrade framför växeriktardisplayen i tvättstugan som vore det finalen i Eurovision song contest. Man börjar intressera sig för energi- och miljöpolitiken (se denna tråd) och t ex börjar förstå vilken återvändsgränd vårt statliga Vattenfall befinner sig på (brunkol i Tyskland mm). Som sagt, fler solceller på våra tak skapar även större intresse och medvetenhet om energi och miljö.

Tack för ordet och trevlig helg!

Uffe
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

jansimon
Helt rätt Uffe!

Kollar appen flera gånger om dagen oavsett var jag är i världen :)

Trevlig helg!

/Janne
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

callec
Det största problemet är statligt ägande.
Staten skall enbart vara lagstifftande och sätta upp riktiga och vettiga regelverk.
Staten skall absolut inte äga affärsdrivande företag.   .slut

KD har nu enkelt exkluderat sig från min valsedel.

Jag är mycket gärna med på att starta en microproducentförening för solceller med mål att bli remissinstans och kunna propagera för den absolut bästa energikällan av alla.
Nelos, kan detta vara något för dig att dra igång, tror alla här hjälper till och sponsrar.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tänk om många började sätta upp solceller...

filip71
In reply to this post by Uffe
Uffe wrote
En sak jag tycker är viktig i sammanhanget och som sällan tas upp är den "bieffekt" att man med solceller på sitt hustak får ett större intresse för både energi och miljö. Man blir mer medveten om sin energiförbrukning och hur man kan minska den.
Jag känner igen det där. Fast i mitt fall började det med att jag skaffade en energimätare kopplad till elmätaren som visade hur mycket huset drog momentant. Fick väldigt god insikt i vad som drar mycket energi och vad som går väldigt mycket... Och anpassade mina vanor efter det. Släckte lampor,  bytte ut lampor  och drog ut oanvända nätadapter gör faktiskt en hel del. Fick ner energiförbrukningen med över 10% utan någon ansträngning alls.