Swansons lag

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Swansons lag

nelos
Det finns en modell över hur kostnaderna för solceller förhåller sig till till den industriella kapaciteten för solcellstillverkning.
Den har vissa likheter med Moores lag för antalet transistorer på som tillverkas kisel.

Modellen/observationen kallas "Swansons lag", och förutsäger att

  "priset på solceller tenderar att falla med 20% för varje fördubbling av tillverkningskapaciteten."

Mer information finns här:

https://en.wikipedia.org/wiki/Swanson%27s_law

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3611357.ece