Suntech panel 360w

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Suntech panel 360w

carrimore
Hej,

Är detta en vettig panel?
Tror kanske inte att det är en premium panel, men kanske hyfsat bra.
Tycks uppfylla certifieringskrav och normal garanti.

Synpunkter mottages tacksamt.

Suntech

//Björn
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suntech panel 360w

carrimore
..ser att den har "halv-cells teknik" och det gör väl inte saken sämre.
Är det så att idag används den konstruktionen av de flesta tillverkare?

//Björn
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suntech panel 360w

Arne
This post was updated on .
Suntech är ett kinesiskt fabrikat och tillverkas troligen i något land med billig arbetskraft. Troligen inte dålig panel. Men det finns 500 om inte 1000 olika solcellspaneltillverkare i världen.
En del solcellspaneltillverkare övergår till halvcells-tekniken. Men men behövs då dubbelt så många enskilda solceller i en panel, alltså 120 st istället för med helceller 60 st. Det blir litet svårare solarkabeldragning mellan panelerna med halv-cells-paneler. Det sitter 2 st solarkabel-anslutningsboxar på en halvcells-panel jämfört 1 st på en vanlig panel.

Det inre spänningsfallet blir litet lägre i en halvcellspanel jämfört en vanlig panel på samma märkeffekt(Wp). En halvcells-panel är 2 st paneler à 60 st halvceller som internt har parallellkopplats.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suntech panel 360w

carrimore
Tack för svar,
inget alarmerande negativt alltså.
Får läsa på lite mer om hel- och halvcellspanelers för resp. nackdelar.
Trenden går väl ändå mot halvcellsteknik vad jag sett.

//Björn
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suntech panel 360w

carrimore
.. ser att Vattenfall rekommenderar denna panel, så den är nog rätt så ok i alla fall

Vattenfall "Premium Effekt"
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Suntech panel 360w

Arne
This post was updated on .
carrimo,
Denna text hittade jag här på detta forum(jag skrev den mars 2020 sedan):

Halvcellspaneler är inget annat är 2 paneler i en panelram, och som är parallellkopplade inne i panelen.

Monteras sådana paneler i porträtt och skuggan stiger underifrån uppåt, och halva panelen är skuggad till halva sin höjd, då klart, klarar den skugga på så vis att den ger halva effekten av vad en oskuggad sådan paneler ger. Stiger skuggan ytterligare ca 10 cm, ger den inget alls. En vanlig helcells-panel med samma märkeffekt, lika skuggad till halva sin höjd, ger då inget alls.  Men i det fall panelerna monteras i porträtt, och skuggan sveper från höger till vänster under dagen, då ger halvcellspaneler troligen inget mer än vanlig helcellspanel.

Däremot har jag sett att halvcellspaneler har en mindre effektkoefficient vid stigande paneltemperatur, dvs effekten avtar mindre med stigande paneltemperatur, jämfört vanlig helcellspanel. En vanlig helcells-panel har ca -0,40 %/K, medan halvcellspanel ca -0,35 %/K.

Vid en temperaturökning från 25 grader C på 10 grader, minskar en vanlig helcellspanels effekt med 4 %, medan halvcellsmodulen med blygsammare 3,5%. Detta tycker jag är intressantare att peka på och inte den blygsamt bättre skuggtåligheten.

Tänk på att om en solcellspaneltillverkare lämnar fantastiska garantier på på många många år, ska du även kunna utkräva ersättning garantiskada. Att utkräva garanti från ett företag skyddat av kommunistregim som inte alltid följer lagar som vi är vana vid. Inte ens USA kommer åt piratkopierare verksamma i Kina. Vi skaffade därför tysktillverkade paneler, just för att om det händer något med panelerna att också ersättning fås.