Styrning av egenförbrukning

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Styrning av egenförbrukning

thomas_blekinge
Hej,
om jag fattat rätt är det klokast att använda så mycket av produktionen för den egna förbrukningen, annars får an betala mycket för stödköp och får lite för försäljnngen av överskottsel. Stämmer det?
Jag planerar en 3 kW-anläggning. Om jag installerar en 3-fas-inverter, har jag då 1 kW i varje fas?
Jag kan planera att använda tvättmaskinen när det lyser som mest. Men tvättmaskinen är enfasig. Betyder det att den kan bara utnyttja 1 kW även vid max solstrålning, och måste stödköpa resterande från elbolaget?
21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Styrning av egenförbrukning

callec
Normalt är det tvärtom
Du får i regel mer betalt för såld el samt 60 öre/kwh i skattereduktion.
Så försök sälja så mycket som möjligt.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Styrning av egenförbrukning

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by thomas_blekinge
Thomas,

Du får följande per kWh för den solström du matar ut på allmänna elnätet.

0,60 kr i skattereduktion av skatteverket i billigare skatt.
1,15 kr, exkl. moms av t.ex. Sölvesborg Energi.(om du säljer till dem)
ca 0,05 kr, exkl. moms  i nätnytta av din elnätsägare.
ca 0,20 kr för elcertifikat (betalas av elkonsumenterna)
summa summarum = 2,0 kr per såld kWh.

Du måste då köpa den ström du behöver från Sölvesborg Energi,
för att de skall köpa din solström.

Du köper idag ström av elhandlare för ca 0,85 à 0,90 kr per kWh, skatter och allt inkluderat.

Som du nu förstår är det bästa att inte själv tulla på solströmmen,
utan mata ut så mycket som möjligt på allmänna elnätet och sälja den.

Finns det 3-fas-växelriktare för så liten effekt som 3 kW?
Kanske finns det, jag vet ej. Annars brukar det börja vid ca 5 kW med 3-fas,
vid lägre effekt 1 -fas.

Den nya elmätare du får kostnadsfritt installerad av ditt elnätsägare,
kan mäta både såld och köpt ström.

Den mäter på alla 3 faserna(båda hållen) och det är tydligen 2 räkneverk för varje fas.
Alltså ett för utmatad energi och ett för inmatad energi. Och de kan inte gå baklänges, utan bara behålla sin mätarställning eller öka. Hur precis de räknar tycks inte ens elnätsägarna veta, som ju äger elmätaren.

Inmatad energi och utmatad energi summeras var för sig tydligen för varje timma.
Dessa timvärden skickas sedan via radio till elnätsägarens central.

Om du installera en solcellsanläggning med 3,0 kWp,
så uppnår den troligen endast 3 kW några dagar kring midsommar och då
om det är molnfritt och endast under kanske en timma vid ca kl. 12:00.
Och kanske inte ens då kommer upp i 3,0 kW.
Du måste räkna med att du i medeltal ligger betydligt lägre.

Det är riktigt att en 3-fas-växelriktare matar ut jämn effekt på de 3 faserna.
Har en 3-fasväxelriktare under ett ögonblick en total uteffekten på 3,0 kW,
ja då går det ut 1 kW på varje fas. Skulle du då ha din 1 fas-tvättmaskin
som enda förbrukare och den drar 1 kW, så går 1 kW ut på allmänna
elnätet för de övriga 2 faserna.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Styrning av egenförbrukning

magneten
Elmätare kan registrera varje enskild fas eller  summan av samtliga faser beroende på hur de är konfigurerade. Det finns alltså minst två huvudtyper.  Tror även att villabengt har skrivit en del om detta på sin blogg!

Jag har en 3.6kw enfas riktare, min elmätare EDMI MK10 registrerar endast summan av faserna så jag kan tillgodoräkna mig all ström som egenförbrukning oavsett vilken fas som uttaget sker på vilket är bra. Så i mitt fall hade det inte varit någon skillnad om jag haft en 3 fas riktare.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW