Strängar och optimerare

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Strängar och optimerare

Olpapaol
Jag är i startgroparna för att investera i en solcellsanläggning och har en fundering.
Mitt 27° tak på 138 m2 ligger i sydväst med hög skog på östra gaveln samt skorten och takstege något öster om mitten av taket.

Om jag lägger två grupper med paneler på vardera sida om skortenen kopplat på varsin sträng fungerar då växel riktaren som en optimerare och stänger av hela den östra gruppen på förmiddagen när den är skuggad?

/tack för svar Pär
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Strängar och optimerare

Arne
This post was updated on .
Ditt takfall åt sydväst är alltså 138 m2? Det är stort för att var ett enfamiljshus. Det får på 138 m2 teoretiskt plats ca 80 paneler med märkeffekt på ca 340 Wp.

Takstegen kan du inte flytta den till andra sidan? Sitter skorstenen i taknocken eller mitt i takfallet åt sydväst?

Är skogen väldigt nära östra gaveln, ca 10 à 30 meter? Är skogen långt borta, ca 50 à 100 meter, då skuggar den nog inte speciellt mycket.

Det går att göra som du säger, nämligen att ha två separata sträng med paneler, och koppla in varje sträng på separat MPPT-ingång på växelriktaren. (man kan inte seriekoppla flera än ca 20 paneler, eftersom om fler blir spänningen för hög)
En växelriktare har normalt 2 st MPPT-ingångar.
Växelriktaren stänger inte av den östra strängen, utan den producerar vad den kan med det ljus panelerna får på förmiddagen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Strängar och optimerare

Olpapaol
Tack för svar!

Taket är stort pga att hus och garage stter ihop.Vi har 3 stativ med solvaccumrör längst upp åt väster.
Takstegen kan vi flytta till andra sidan huset.

Skorstenen sitter 1 meter ner från nocken.

Det är 23 meter till dom höga träden i öster.

/mvh Pär