Större omformare än huvudsäkring?

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Större omformare än huvudsäkring?

Calder
Sitter och planerar en solcellsanläggning som vårens projekt och har en fråga om val av omformare.

Jag kommer i nuläget ha plats med 13.2kWp DC, men har fler ytor i olika riktningar för att kunna växa i framtiden.
Jag har 16A huvudsäkring och gör av med ca 25.000kWh/år, så jag kommer att vara långt ifrån nettoproducent... ;-)

Valet har redan fallit på SolarEdge, men går det att sätta upp en större omformare och använda sig av exportbegränsningen (med modbus-elmätaren) för att inte behöva säkra upp abonnemanget?

Jag har ställt frågan till Kraftringen som har mitt elnät i mellanskåne, men inte fått svar än. Men det kanske finns fler som fått (eller inte fått) igenom detta och som vill dela med sig om hur det gick till?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större omformare än huvudsäkring?

Arne
Hej och välkommen till forumet!

Bekanten installerade våren 2016 en SolarEdgeanläggning och det är beskrivit i en tråd se:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-solcellsanlaggning-12-kWp-april-2016-blev-21-2-kWp-beskrivn-foton-m-m-tp5010267.html

Bl.a. anges att uteffekten kan begränsas direkt i växelriktaren. Man knappar in en viss maximal uteffekt, som inte ska överskridas. Någon modbus behövs då inte.
Men den tråden har du säkert redan läst.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större omformare än huvudsäkring?

Calder
Tackar!

Jo, den hade jag faktiskt läst - men jag reflekterade inte över begränsningen. :-)

Min tanke med den separata mätaren är att bara behöva begränsa exporten till 11.1kW, har jag en grundlast i huset så räknas den däröver. Visst, den kostar lite - men roliga prylar kan man aldrig ha för mycket av, den funkar dessutom fint till hemautomationen! ;-)