Stor anläggning

classic Classic list List threaded Threaded
13 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stor anläggning

Niclas
Hej!

Har tänkt mig en stor anläggning ca 100kw http://www.nordensolar.se/product/solcellspaket-100kw/
Då jag har en stor stallbyggnad att sätta dom på.
Gör av med ca hälften av energin själv o vill sälja resten!

Vad jag förstått blir det svårt/omöjligt att göra eftersom det faller utanför begreppet mikroproduktion och att inmatningsabonnemang skulle äta upp hela vinsten...el liknande?

Summarum: Man kan inte sälja överskott mo tro man ska gå i vinst på detta?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

nelos
Enligt regeringens nya förslag ska man kunna ha maximalt 100A säkring och kunna få skatterduktion.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3802125.ece

Strömmen i ditt fall blir för tre-fas (har jag för mig?)
I = P/(sqr(3) * U) = 100000/(sqr(3)*400) = 144 A

Så det är mer än 100A.

Maximal effekt för skattereduktion med 100A säkring: P = U*I*sqr(3) = 400*100*1,73 = 69,2kW

Så då är det nog bättre att gå ner lite i effekt.
Fast du kanske redan har en större säkring än 100A, i så fall blir det ju ingen skattereduktion.

Men även om du får skattereduktion så kommer ju säkringen vara större än 63A, och då får du betala mätarbyte etc.

Men för ett så stort system är mätarbyte en mindre kostnad.
Men man bör nog ändå kontrollera vad som gäller hos sitt elnätsbolag.

Det vore väl lämpligt av regeringen att öka denna gräns till 100A när man ändå förändrar systemet.
Men såvitt jag vet verkar den gränsen blir kvar på 63A(?)Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

Niclas
Tack för bra svar!
Lite synd att staten måste reglera detta till vad man själv köper in i el!
Snudd på skandal att jag inte skulle kunna använda hälften själv o sälja andra halvan miljövänlig el utan att staten måste lägga sig i...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

DrivMedEl
This post was updated on .
En annan aspekt är, vad händer med elnätet i den anslutningspunkt där man matar ut 100kW.
Är elnätet dimensionerat för detta? Det kommer att uppstå en spänningsstegring som kan hamna utanför de uppsatta gränserna.
En dialog med el-nätsägaren är nog ett viktigt steg i projektet.

Har en kollega som bor på i sitt barndomshem ”liten bondgård landet” som planerade för en 10kW anl. Efter kontakter med elnätsägaren var det inte genomförbart utan nät förstärkning.
Spänningen blir för hög i anläggningen och dess grannar.

Så projektet ligger nere för tillfället.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

nelos
Ja, regeln att man måste förbruka (köpa) minst lika mycket energi som man matar ut (säljer) är märklig.
Man kan undra varför man sätter denna godtyckliga begränsning?
Det minskar mängden solel som installeras i Sverige.

Om man ändå sätter en säkringsbegränsning på 100A så är det ju inte fråga om någon industriell produktion utan ett mindre kraftverk.

Det befintliga förslaget för skattereduktion är ett godkänt första steg som förhoppningsvis börjar gälla till sommaren. Men begränsningen jämfört med förbrukad energi saknar logik.

Men 100 kW installerad effekt på din anläggning skulle årsproduktionen ligga upp mot 100 000 kWh.
För skattereduktion får inte det man matar ut på nätet överstiga 30 000 kWh, och skulle du mata ut hälften så skulle det innebära att du matar ut 50 000 kWh, som ligger över gränsen för skattereduktion.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

Micke
Administrator
Ligger inte säkringsbegränsningen på 63 A? Eller det kanske är olika för olika elbolag?
A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

A
Jo precis det Nelos sa...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

nelos
Enligt (nuvarande) ellagen behöver man inte betala någon avgift för inmatningen om det är avsäkrat med högst 63 Ampere:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Ellag-1997857_sfs-1997-857/

Ellagen 4 kap. 10§
==============================
En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.
==============================

Enligt regeringens nya lagförslag får man skattereduktion med en säkring på maximalt 100A:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/30/28/6194aef4.pdf

Den förslagna lagtexten (ännu ej giltig) ändrar både i ellagen, inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Ändringen i ellagen är dock liten, och den största ändringen är i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.


Följande är det föreslagna tillägget i  inkomstskattelagen 67 kap 27 §:
============================
En fysisk person som vid kalenderårets utgång har fyllt 18 år eller en juridisk person har efter begäran rätt till skattereduktion enligt 28–31 §§. Det gäller den som
1. framställer förnybar el,
2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el,
3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, ....
============================


Här är den nuvarande versionen av inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen (utan skatteavdrag för solel)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2011-1244/

Enligt lagrådsremissen planerar man inte att ändra i ellagen så att gränsen för avgift för inmatningen blir 100A istället för 63A.

Det är ju olycklig, eftersom det krånglar till systemet, man får två säkringsstorlekar att hålla redan på istället för en. Det skulle innebära att man visserligen kan få skattereduktion med 100A, man tvingas betala för inmatningen.

Ändringen till 100A verkar ha tillkommit sent i arbetet så förhoppningsvis ändras detta även i ellagen.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

jansimon
Nelos. Känns som om detta borde ges till kännedom att andra än jurister ser detta. Så att man påskyndar denna ändring. Det skulle väl öppna upp för ett större intresse. Likaså att man bör kunna producera mer än vad man förbrukar utan man drabbas till en viss gräns. Vem för Solelsproducenters talan i dessa frågor?

/Jan
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

A
Är mer det som det faller på, eftersom du, precis som nu får ett nytt Abb att mata in på, och energibolaget får gräva en ny servis till trafostationen, samt att en 100A servis lär kosta, idag kostar 16A ny service 65000:- och då ingår 200m till närmaste trafo, sen än dyrare, och  100A betydligt dyrare.

Samt säkringsavgiften för 100A/år...

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

nelos
Ja om man vill öka säkringsstorleken och de befintliga kablarna inte räcker till så blir det ju en stor extrakostnad som man själv kommer få betala. Även om man inte behöver betala för inmatningsabbonemanget så har elnätsbolaget full rätt att ta betalt för utmatningsabbonemanget och de kostnader det tillför. Det är ju samma säkring för både in- och utgående el.

Ellagen innebär ju inte att elnätsbolaget tvingas jobba gratis fär att öka säkringsstorleken. Man kan fortfarande ta betalt för förbrukningsabbonemanget.

Om man har ett vanligt förbrukningsabbonemang så behöver man enligt ellagen inte betala extra för att även få ett inmatningsabbonemang, och det är rimligt eftersom det inte kostar något extra att använda befintliga kablar "baklänges", och mata in el till elnätet istället för att förbruka el.

Givet att man har ett 100A abbonemang så innebär det inte någon extrakostnad för elnätsbolaget att även tillåta inmatning på det (förutom möjligtvis elmätare) så det verkar ju rimligt att man skulle kunna öka gränsen från 63A till 100A.

Det som kostar är säkringsstorleken, så de övriga gränserna skulle kunna tas bort om regeringen vill öka användningen av solel.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

nelos
Det vore nog bra att påpeka 63/100A-problematiken för någon jurist, om det är så att det är fråga om en miss.

Än så länge är mikroproducenterna för solel en liten grupp som har svårt att göra sig hörd. Det är väl här på forumet och några solbloggar som det finns mest information att tillgå.

Men när antalet solelproducenter blir 10 000 eller så kommer det ändras.

Här är några organisationer som borde vara intresserade av att föra frågan framåt:

http://svensksolenergi.se/
http://www.sero.se/

Jag har skrivit ett inlägg på Anna-Karin Hatts blogg:
http://annakarinhatt.se/blogg/det-skall-lona-sig-att-gora-egen-el/

Här kan man skicka meddelanden, gör gärna det, ju fler desto bättre:
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152850&m=popup&l=sv

Här är kontaktinformation för näringsdepartementet:
http://www.regeringen.se/sb/d/1684

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stor anläggning

jansimon
Bra där att skriva på Hatts blogg Nelos. Är ju ett direkt sätt att nå. Ja det är väl snart dags med en organisation som för microproducentens talan!

/Jan
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413