Statligt stöd till solceller

classic Classic list List threaded Threaded
8 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Statligt stöd till solceller

Monark1954
Planerar en 12 kW solcellsanläggning i Jämtland.
Har börjat ta in offerter men har inget komplett offert klar.
Läser om statligt stöd och får intrycket att det inte alls säkert pengarna räcker. För elbilar verkan man skjuta till mer medel och alla står kvar men för solceller blev jag osäker.
Noterar att 390 miljoner tillskjutits för 2017-2019. Fördelas till Länsstyrelser "efter efterfrågan".

Ser att Jämtland fick 6 MSEK 2016 och att länet ligger högt relativt befolkning.
För att komma så långt fram i kön som möjligt har jag nu sökte digitalt via boverket som för Jämtland var ett alternativ, även om det var lite svårt att hitta.

Kostnaden har jag vägt ihop från totalpriser på anläggningar som finns på nätet, jämförelsepris per installerad W via solpriser.se och en komponentoffert.

Ni som fått stöd, redovisar ni verklig kostnad då eller har ni sökt först när ni har kostnadsbilden klar?
När fördelas nya pengar för 2017?
Kan man kolla "kölistan"? Länken från Jämtlands länsstyrelse fungerar inte.

Ser att många skriver under projekt men detta känns som en generell punkt får de flesta.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Statligt stöd till solceller

Monark1954
Nu hittar jag en liknade tråd  i "kunskapsbanken".
Solcellstöd 2017.
Men svara gärna på mina frågor ovan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Statligt stöd till solceller

Arne
Tala perv telefon med en handläggare på din Länsstyrelse, som har hand om solcellstödet, så får du veta mera.

När du ansöker, ta till rejält när du anger investeringsbeloppet. Säg, lägg på +50 % av vad du tror det kostar, baserat på anbud du fått.
Det viktiga är att skicka in ansökan för att du ska säkra din plats i kön. I efterhand kan du öka ansökt belopp i din ansökan. När du väl får besked om att du beviljats solcellstödet, då kan du inte längre justera upp ditt ansökta belopp.

Du får inte solcellsstödspengarna i handen och kan gå och handla, utan du måste först köpa en anläggning.
När du förhoppningsvis beviljas stödet om kanske 1 à 3 år, då kräver Länsstyrelsen in kvitton över dina utgifter för solcellsanläggningen, och ditt solcellstöd baseras på dina verkliga kostnader, som du bevisar med kvitton. Du kan aldrig få mer än 20 % av din verkliga investeringskostnad i stöd. Men sätter du för lågt belopp i din ansökan kan du aldrig få mer än 20 % av det angivna beloppet. Därför sätt inte för lågt belopp i ansökan.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Statligt stöd till solceller

Monark1954
Tack.
Tror jag tog i när jag sökte.
Nu hittar jag även det du bekräftar, att om bidrag bevilja så skall kostnaden redovisas.

Denna skrift som du ju länkat till bör nog alla läsa förutom en massa forumsinlägg.
http://www.rofoto.se/pub_docs/files/Heckertfiler/solcellskrift.pdf
I kapitel 10 finns svaren om ekonomiskt stöd och anmälningar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Statligt stöd till solceller

Monark1954
Fick idag bekräftelse på min ansökan om stöd till solcellsanläggning av Länsstyrelsen i Jämtland.
De 6 MSEK de fått för 2017 skall användas för att beta av nuvarande kölista på 15 MSEK.
Kanske blir det stöd 2018 eller 2019 i miljömedvetna Jämtland.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Statligt stöd till solceller

magneten
This post was updated on .
Det bör även komma mer pengar senare i år då det är sagt totalt 390 miljoner/år i stöd och det är endast 225 miljoner som har fördelats i denna första omgång :)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Statligt stöd till solceller

magneten
Resterande pengar för 2017 verkar komma i Augusti enligt detta mailsvar från energimyndigheten:

Hej

Vi kommer göra en uppföljning av hur långt länsstyrelserna har kommit i augusti och då även göra fördelning av resterande medel.

Mvh

Andreas

Andreas Gustafsson
Tel. +46 (0)16 544 23 28

20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Statligt stöd till solceller

Per-Erik Kristensson
Jag var i kontakt med Energimyndigheten för en dryg månad sedan och då var det ungefär 5 000 ansökningar som det inte hade tagits något beslut på, med en totalsumma på 690 miljoner kronor. I och med att det kommer fördelas 390 miljoner i år, 2018 och 2019 så finns det en del pengar kvar. Men man bör inte vänta länge med att söka, de kan ta slut om några månader.