Spänning växelriktare

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Spänning växelriktare

Mats
Hej
Jag har hög spänning ca235v och vill inte att växelriktaren skall lösa ut för hög spänning ,ger olika fabrikat olika stor spännings höjning ?
Mats
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Spänning växelriktare

DrivMedEl
Har du 235V i anslutningspunkten när växelriktaren börjar mata ut så är det effekten mot elnätet och dess impedans som bestämmer spänningshöjningen.
Växelriktaren kan bara höja spänningen så mycket som behövs så tillgänglig solel-effekt kommer att lämna den. Ett starkt elnät lite höjning, ett svagt nät större höjning.
 
Så svaret är nej, fabrikatet har inte med spänningshöjningen att göra.    
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil